Fundamentals of Computing – ny blog

Lørdag startede jeg et nyt projekt på engelsk – Fundamentals of Computing. Faste læsere vil vide, at jeg har interesseret mig en hel del for computere, og nu var tiden kommet til at dele denne viden med andre som skal i gang med området. Ved at dele denne viden i systematisk form kan jeg forhåbentlig medvirke til at skabe både en nysgerrighed, men også en forståelse for hvad denne mystiske maskine egentlig er for en størrelse.

Det er meget vigtigt at folk får en relevant forståelse for computerens historie. Derfor er jeg startet med DOS-æraen. Jeg kunne godt have valgt at gå helt tilbage til CP/M og andre ting,  men måtte træffe et valg. Hvis jeg begynder samme sted som jeg selv oplevede da vi havde MAOS [MAskinarkitektur og OperativSystemer] på datamatikerstudiet, bliver det hurtigt langhåret og uinteressant.

Jeg kan i hvert fald selv huske hvor lidt dette inspirerede, og den første måneds tid var faktisk så kedeligt, at flere var ved at tabe pusten. Det betalte sig, at vi holdt ud – men der er ingen grund til at udsætte andre for det samme, for det er bare ikke relevant viden mere.

“Kan man være ‘ægte nørd’ når man mener dette?” tænker du måske… Både ja og nej. Det er ikke formålet at flere skal nørde med computere. Det er derimod formålet at forklare computerens opbygning på nemt og lettilgængeligt engelsk. Nogle vil naturligvis ønske, at dette også udkom på dansk, men her må jeg så sige, at det er ulønnet jeg deler denne information, og jeg må prioritere målgruppen. Hvis du vil arbejde med computere vil du i forvejen støde på engelsk literatur, så det kan ikke være min opgave at skærme dig fra denne realitet, vel? 🙂

Jeg håber, du vil følge med ovre på bloggen, og i hvert fald er det et rigtig godt tilbud til folk, idet de her kan lære flere års erfaringer på ganske få timer. Jeg kan ikke endnu sige hvor mange lektioner der kommer, for jeg er i gang med skrivningen. Dem der kender mig, ved, jeg er typen der skriver efterhånden som denne viden dukker frem, og jeg mener selv det giver en mere ‘levende’ stil end hvis jeg på forhånd skulle sidde og indeksere hvor meget der skal ind i hvert kapitel.

God læselyst.