Bolighajer, registre mv

Når det gælder bolighajer, registre mv, så er der kun én ting at sige: på udlejningsområdet er der i forvejen anarki. Selvom Lejernes LO gør et fantastisk stykke arbejde med at støtte lejerne i forhold til folk der viser sig at være nogle dumme bolighajer, så er der stadig mange som slipper for et ansvar for deres ligegyldighed. Det gælder nemlig ikke kun klubværelser, men sandelig også fuskere som tager flere depositumer, hvilket selv Operation X med Morten Spiegelhauer fra TV2 har forsøgt at dæmme op for. Det gælder mindst lige så meget udlejere som blæser på vedligeholdelsen af sine ejendomme.

Holdningen synes at være, at kan du ikke lide lugten i bageriet kan du bare smutte. Depositum beholdes, og du står næsten magtesløs over for ublu krav, der kun fastholdes indtil sagen skal i retten. Har du nemlig sørget for ordentligt billedmateriale fra både ind- og udflytning så står en bolighaj rigtig skidt når en sag skal i retten. Det ved de godt – men prøver alligevel at undgå domme. Først i sidste øjeblik kan der måske nås et smalt forlig. Alt for at undgå at komme i kommunernes dårlige register over dårlige udlejere. Men der er langt fra at skabe opmærksomhed og så til helt at miste retten til at administrere boliger, og det udnyttes groft.

I konkrete tilfælde er selv tyveri af folks indbo noget der ses højt på. Vi oplevede det med vores tidligere lejemål hvor en velkendt tømrer havde overtaget ejendommen, og valgt at tilsidesætte enhver sans for retfærdighed. Sagen er lige til en serie blogindlæg, men den slags har en syrlig og bitter smag. Jeg hader faktisk at diskutere negative ting, men den nyhed der kom her til aften om at udlejere registrerer det de selv definerer som “besværlige lejere” kan være nok så godt – hvis det var informationer der var til at stole på. Man kan godt betvivle om ikke de fleste sager har TO sider.

Ikke at vi altid kan nå til enighed, men det er indiskutabelt at besværlige sager kunne nå bedre løsninger hvis udlejere var tvunget til at give svar til deres lejere. Hvis der blev indføjet klare kriterier for hvornår en lejer har KRAV på svar, kunne udlejere slippe for mange ærgrelser når tingene går i hårdknude. Det er aldrig sjovt at skulle i gang med tilsyn fra tekniske forvaltninger før der sker noget, men nogle gange er der bare ingen vej til at få opmærksomheden…

I stærkt skærpede situationer burde vi alle have ret til at deponere huslejen på lukkede bankkonti som først kunne frigives når udestående vedligeholdelsesopgaver VAR løst.

Så i den slags sager er det ret tydeligt, at der er behov for dels en regel- og paragraf-forenkling. Lejeloven bør være til gavn for både lejere og udlejere så der var klokkeklare kriterier for at utætte vinduer skulle repareres, ligesom råd, svamp og skimmel bare ikke dur – det lader sig ikke alene løse med en lille udsugning. Det véd alle ganske godt, men det halter noget med at få tingene i orden rundt omkring. Altsammen til stor ærgrelse for almindelige mennesker som må betale i dyre domme for at få sat advokater på sager som BURDE kunne løses over en stille kop kaffe hvis alle havde den fornødne gensidige respekt for hinanden…

About the author

Blogger, inspirator i PMI (Positiv Mental Indstilling) som tror på vi sammen er stærkere, hvis vi opfører os anstændigt over for hinanden - uanset hvilke forskelle der måtte være mellem os som mennesker. Tidligere uddannelseskoordinator, og var aktiv TR mens jeg fungerede som stationsbetjent ved DSB heroppe i Kalundborg.
Privat har jeg tre børn i alderen 15-19, som bor sammen med deres mor.