Respekt for præsident Hollande (Frankrig)

De frankofile hjerter må have absolut respekt for præsident Hollande i Frankrig. Det er fuldt forståeligt, at præsidenten ønsker at privatlivets sager henhører under privatlivet, og at de private ting håndteres privat.

I en Facebook tidsalder hvor intet er helligt for dem som vasker alt i offentlighedens søgelys, kan det godt virke underligt, men det er fuldt forståeligt, at Francois Hollande ikke ønsker at diskutere hverken affæren eller hvem der er hans kæreste p.t.

I en sensationshunger vil journalister gerne ‘dykke ned’ i sagerne, og det første offer i den slags meningskrige er sandheden. Uanset hvad er det en sag der ikke kan ‘vindes’, og jeg forstår godt, at præsidenten derfor vælger at fastholde princippet om, at han ikke diskuterer sit privatliv offentligt.

Det kunne mange faktisk lære en del af! 🙂

About the author

Blogger, inspirator i PMI (Positiv Mental Indstilling) som tror på vi sammen er stærkere, hvis vi opfører os anstændigt over for hinanden - uanset hvilke forskelle der måtte være mellem os som mennesker. Tidligere uddannelseskoordinator, og var aktiv TR mens jeg fungerede som stationsbetjent ved DSB heroppe i Kalundborg.
Privat har jeg tre børn i alderen 15-19, som bor sammen med deres mor.