Afpasse hastigheden efter forholdene

Jeg er nogle gange ved at dø af grin over det tragi-komiske i folk der IKKE har respekt for det glatte vejr. Bedst som vi nogle af de første dage ser folk være flinke til at holde afstand, så kommer de overmodige [læs: dumdristige] med deres firmabiler, og SKAL partout overhale selvom de halvanden kilometer længere fremme skal dreje til højre.

Færdselslovens §41 synes at være helt relevant i denne forbindelse:

§ 41. Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys (langt lys) til nærlys (kort lys) skal hastigheden før nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.
Stk. 2. Kørende skal holde en efter forholdene passende lav hastighed:
1) i tættere bebygget område,
2) når sigtbarheden er nedsat på grund af lys- eller vejrforholdene,
3) ved vejkryds og i vejsving,
4) foran fodgængerfelt,
5) foran bakketop eller på andre steder, hvor oversigten er begrænset,
6) ved risiko for blænding,
7) ved møde med andet køretøj på smal vej,
8) i vådt, glat eller fedtet føre,
9) hvor køretøjet nærmer sig bus, der holder for at optage eller afsætte passagerer,
10) hvor køretøjet nærmer sig børn på eller ved vejen,
11) hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen,
12) hvor der foretages arbejde på vejen, og
13) forbi uheldssted på vejen.
Stk. 3. Kørende må ikke hindre andre kørendes normale kørsel ved uden rimelig grund at køre med overdreven lav hastighed eller pludseligt at bremse.
Stk. 4. I dårligt føre skal den kørende afpasse hastigheden således, at andre så vidt muligt ikke tilstænkes.

Lad os slå én ting fast med det samme: folk skal naturligvis ikke køre FOR forsigtigt. Det ligger i stk. 3. Men al den stund vi ser talrige kørende køre galt, så kunne §41 måske godt overvejes brugt til at drage folk op til en orienterende køreprøve.

Når jeg forleden så en lastbil på en mark ved sving nær Tissø, og på nyhederne her til aften hørte om en anden lastbil der var forulykket, så er der indtil flere, som ikke forstår principperne i at afpasse hastigheden efter forholdene.

Det er selve PROVOKATIONEN som er irriterende, for vi ser gerne fotovogne på strækninger hvor målinger nærmer sig pengemaskiner, men når det går galt, så har det ikke helt så vidtrækkende konsekvenser som det BURDE have når forholdene ikke tages med i betragtning.

Stk. 2 pkt. 8 handler netop om at afpasse sin hastighed FØR et sving, og ikke bare pløje igennem det hele. Hvorfor skulle folk der bor i nærheden af sving sikre sig med dobbelte armeringer alene fordi folk ikke kan læse trafikken?

Altså handler det om at vi alle holder fast i at vise hensyn til hinanden. Du når måske et par minutter før hjem fra job, men når uheldet sker, så ender du altså med at komme flere timer for sent hjem. Eller måske med ophold i flere dage på sygehuset.

Et kørekort er en licens til at køre på vejene, ikke et carte blanche til at gøre hvad som helst. Når reglerne overtrædes er der potentiel risiko for at andre kommer til skade, og dét burde ikke være formålet med at komme fra A til B, vel?

Pas på hinanden derude i trafikken.

About the author

Blogger, inspirator i PMI (Positiv Mental Indstilling) som tror på vi sammen er stærkere, hvis vi opfører os anstændigt over for hinanden - uanset hvilke forskelle der måtte være mellem os som mennesker. Tidligere uddannelseskoordinator, og var aktiv TR mens jeg fungerede som stationsbetjent ved DSB heroppe i Kalundborg.
Privat har jeg tre børn i alderen 15-19, som bor sammen med deres mor.