Kristendommen: Jantelovens vogter?

Kunne vi kalde kristendommen for jantelovens vogter? “Tro ikke du er noget” synes at være et nøgleelement når de kristne skal definere deres rolle i forhold til denne jesus. Hvorfor er det mon således? Har du tænkt over årsagen?

Når vi ser på Loven, givet til Moses, var mennesket i centrum. Mennesket havde en fantastisk rolle i direkte samspil med Skaberen. Da kristendommen kom til blev der skabt et præsteskab, som blev sat mellem mennesket og Gud. Et HELT NYT hierarki som fik til formål at underkaste de “menige” medlemmer.

Det mest tydelige eksempel på dette er også de mange år som gik før Bibelen blev oversat til almindeligt talte sprog. Der var en elite som skulle varetage fortolkningen (og dengang særligt på latin), og de modarbejdede ganske aktivt disse oversættelser. Historien om den engelske bibel er ukendt for mange. Luther kæmpede også for en bibel på almindeligt tysk, hvilket skaffede ham mange modstandere i katolske kredse…

Når præsteskabet i dag opfører sig som det passer dem så er det tydelige levn fra en tid hvor præsterne besad en uformel rolle som “lokale formyndere”. Der er ikke mange som ønsker en adskillelse af kirke og stat, for de véd, at hvis kirkeskatten bliver sat op til det niveau som ville modsvare ALLE udgifterne (herunder vedigeholdelse af kirker m.v.), så ville medlemmerne falde fra i hobetal.

Så rollen med at underkaste medlemmerne har kun ét primært sigte: at undgå, at alt for mange begynder at tænke selvstændigt. Alene påstanden om, at det er væsentligt dyrere at blive begravet som ikke medlem harmonerer ikke med de faktuelle forhold når folk tjener væsentligt mere end bistand eller dagpenge. Så alt har en pris. For kirken er det således at fastholde sin rolle i samfundet. Enhver rokade i dette system kan få vidtrækkende konsekvenser, og det véd præsteskabet ganske godt. Sager som Brorson og irakerne var ved at rykke ved situationen, og det var vist derfor nogle begyndte at trække i land. Det var ved at blive for farligt. Under den nuværende regering var der en alvorlig risiko for en væsentlig sanering, og dét var vist ikke dét folkekirken ønskede.

God weekend. 🙂

Leave a Response