Displaying posts published in

april 2007

Rambaldi, Nostradamus, Da Vinci

Jeg synes egentlig det var ganske vigtigt lige at komme med et supplement til mine oprindelige kommentarer om Da Vinci Mysteriet – den moderne tidsalders mest udskældte roman.

Kristendommens “opfindelser” – del 2

“Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter” (Jonas 2:1) “For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter” (Matthæus 12:40) To ting, hvis man skulle “lege med” på dette kristne dogme omkring denne jesus’ […]

Kristendommens “opfindelser” – del 1

I 1. Mosebog 1:1 står der højt og tydeligt: “In the beginning God created heaven and earth. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets.”