Videnskab vs. tro

Det er ganske morsomt at se hvor mange der IKKE forstår forskellene mellem videnskab vs. tro. Nogle troende tror deres livssyn kan kaldes “videnskabelig” alene fordi de selv tror på metoden. Men videnskabelige metoder interesserer sig ikke for tro. Læs mere om hvordan RIGTIG videnskab fungerer…

I videnskab beskæftiger de sig f.eks. med datering af manuskripter ud fra kulstof-14 metode, teorien om halveringstider m.v. Alle kombinationer af geologisk viden kædes sammen med de fund der f.eks. gøres ved udgravninger i Mellemøsten.

I videnskab beskæftiger de sig IKKE med vurdering af hvorvidt et manuskript er mere “rigtigt” end et andet. Til gengæld kan de sagtens lave studier af teksterne i forhold til andre fragmenter for at finde forskelle og/eller ligheder. Men den egentlige vurdering af hvad der er mest rigtigt er et emne for teologer.

Er teologi så en videnskab?
Hvis teologer var idealistiske, skulle studiet gerne være et kald frem for et akademisk fag. Årsagem til dette er naturligvis, at en idealist arbejder mere målrettet med sit materiale end en person som alene betragter dette som et 8-16 job.

Sådan er det imidlertid ikke. I dag er teologer mindst lige så forskellige som andre akademikere. Faktisk er der mange teologer som ikke engang tror på nogen gud, overhovedet

Men nogen EGENTLIG sammenhæng mellem fdet naturvidenskabelige og det almindeligt videnskabelige finder du næppe. Selvom mange troende gerne vil have en sådan sammenkædning – uvist af hvilken årsag. Videnskab er nemlig ikke noget grundlag for tro. Ens livssyn kan godt være i diametral modsætning til det vi kunne kalde “fornuften” fordi livssynet er baseret på en religiøs tro. Søgning efter validering som videnskab skyldes alene usikkerhed om sit eget livssyn, og derfor bliver der følgelig en vis “blanke øjne” fornemmelse hos mange når de må erkende de åbenlyse modsætninger som f.eks. findes i de græske skrifter. Det er materiale de ikke bryder sig om, og derfor kommer der tit andre gloser i debatten.

God weekend til alle læserne. 🙂

Leave a Response