Flere former for kristendom

Det er ganske morsomt at bemærke hvordan talen nogle gange falder på “kristendom” som om den var en uniform størrelse — noget definerbart på en enkelt og generel måde.

Ganske som der ER egenskaber der går igennem de forskellige former, så er der også store forskelle, der kendetegner den måde vi handler med og blandt hinanden. Faktisk kunne det siges, at det ikke alene handler om kristendommen, men også den måde vi alle som mennesker arbejder, tænker, taler, skriver og måske især læser.

Læsningen afgør meget i forhold til forståelsen

Det er uomtvisteligt, at læsningen afgør meget i forhold til forståelsen for faktisk viser det sig meget ofte, at især i mundtlig og skriftlig kommunikation er der næsten altid et eller flere småord der er “faldet ud”…. Så har vi allerede skænderiet i gang længe før det faktisk er vurderet om der overhovedet ER nogen misforståelse at gå i gang med at diskutere.

Når folk lige har været på kommunikationskursus så er de meget opmærksomme på hvordan de formulerer sig, hvordan de spørger, hvordan de svarer og det toneleje de arbejder med. Kunsten varer, desværre, ikke ved, og derfor laver mange callcentre genopfriskning af disse emner. Anden og måske endda tredie gang er der stadig nye ting at hente, og det fortæller en hel del om hvor lidt vi egentlig koncentrerer os om budskabet.

Har du bemærket hvordan folk reagerer hvis de læser eller hører noget der lyder forkert?

  • Spørger de dig: “Er det ensbetydende med, at du mener…….. ?”
  • Eller begynder de at svare dig som om de ALLEREDE har forstået hvad du har sagt?

Hvis folk reagerer som i det sidste tilfælde, så fortæller det en hel del om hvordan de lytter og læser. De har på forhånd udelukket enhver mulighed for at de selv tager fejl. “Det er ‘de andre’ som er galt på den, for jeg har ret” synes at være logikken.

Det samme gælder kristendom

Der er præcis den samme situation når det gælder kristendom. Mange tror det er én specifik gruppe fordi vi elsker at sætte ting i bås – i system – i kasser – i kategorier. Hvorfor mon?

Kunne det tænkes, at vi har en masse forestillinger og fordomme, som vi slet ikke har efterprøvet? En muslim skal være sådan og sådan, spiser det og det, mener ditten og datten. En jøde skal være rig og have en stor næse. En buddhist skal sidde i skrædderstilling hele dagen. Og så videre og så videre…..
Vi mennesker trænger til at forstå os selv før vi prøver at forstå andre, og i den forbindelse kan mange strømninger i det danske samfund beskrives ud fra nogle af de udfordringer som kristne har skabt for sig selv.

Ny serie – Kristendom 101

Der er, med andre ord, et behov for en helt ny serie som tager udgangspunkt i kristendommen som den tager sig ud på flere områder, herunder særligt i kommende rækkefølge:

  1. Kristendommen som den præsenteres
  2. Kristendommen som den opleves
  3. Kristendommen som den skjuler sig
  4. Kristendommen som den udfolder sig

Med disse fire artikler vil der blive præsenteret mange nye facetter af kristendommen som nogle måske vil afvise, men så er der jo kun at gribe til kommentarfeltet, og give udtryk for sine meninger.

Leave a Response