Fanatisme — del 2

Som jeg lovede i del 1 — som du kan læse herfra: http://www.blunck.dk/kristendommens_mangler/?p=76 — så “ser vi denne gang på især den religiøse fanatisme ud fra særligt kristne sekters form for fanatisme. Vi ser dels hvor de afviger meget fra normerne.” Den politiske fanatisme kigger vi på i del 3, idet denne tager udgangspunkt i mange religiøse aspekter.

Hvad er religiøs fanatisme?

Når det gælder religiøs fanatisme så findes der flere versioner. I denne artikel er det ikke meningen at gå i langstrakte skriftanalyser om baggrundene for de enkelte doktriner, men blot nævne de væsentligste som der reelt ikke er nogen skriftmæssig baggrund for, og som egentlig er præsteskabernes opfindelser for at fastholde sine får i menighederne. Disse skriftmæssige elementer findes særligt i indre missionske eller sekteriske omgivelser. Det er meningen at kigge på “ånden” bag opfindelsen, og ikke evt. undskyldninger som nogle måtte finde gyldige nok til at acceptere dele af påstandene og doktrinerne.

  • Forbud mod kortspil og alkohol
  • Forbud mod blodtransfusion
  • Forbud mod at børn ser nyheder på tv
  • Adskillelse af “os” og “dem” – den deciderede sekterisme

Forbud mod kortspil og alkohol

Særligt amerikanske kirker, og visse grupper i det såkaldte bibelbælte her i landet, har støttet tankerne om at kortspil skulle være syndigt. Helt uden basis i skrifterne, men alligevel med skarpe antydninger af at sådan noget skulle være frygteligt fy-fy.

De kristnes eget idol, tømreren Jesus, havde angiveligt selv omdannet vand til vin (Johannes 2), og alligevel er der gennem årtier blevet diskuteret om vinen dengang indeholdt alkohol. Eksempler på folk som blev fulde gennem skrifterne har man slet ikke kigget på (1. Mos 9; Åb 17 m.fl.), men på lignende måde blot gjort det “syndigt”…. Syndigt er præstens definition, særligt når og hvis der ikke kan peges på noget direkte skriftsted.

Det samme har gjort sig gældende i forhold til mange andre områder. Altsammen et spørgsmål om smag og behag…

Forbud mod blodtransfusion

Særligt Jehovas Vidner er kendt for forbuddet mod blodtransfusion, men hele tanken bag er sørgelig. Ingen kunne nogensinde give større gave end at redde et andet menneske, og da vi gennem medicinforskning er blevet dygtigere end nogensinde er det i dag komplet ufarligt at afgive f.eks. 0,5l blod. Hvorfor skulle nogen afvise dette? Og så på endda et grundlag af at man kan indtage føde gennem drop, hvorfor man derefter skaber lighed som om man indtog blod ved at få en transfusion.

Hvordan kunne man nogensinde forestille sig, at man skulle gå i døden for noget hvor man kunne reddes uden det har nogen som helst åndelig sammenhæng med en velvilje til at følge Gud – uanset hvilken tro du har?

Forbud mod at børn ser nyheder på tv

Særligt i indre missionske kredse skal børn være over en vis alder før de får lov til at se nyheder. Som lille dreng blev jeg selv meget overrasket – som 9-årig – over, at min onkel var opdraget til denne holdning til nyheder. Hans børn så aldrig nyheder, mens vi andre for længst havde lært at verden ikke nødvendigvis var nogen lyserød dans på sky.

Man gavner intet ved at pakke sine børn ind i vat og falske illusioner. Hellere lade børn få et naturligt forhold til verden omkring dem frem for en nærmest sekterisk isolationisme. Tiderne forandrer sig på dette område, men tanken bag er usund og ren eskapisme.

Adskillelse af “os” og “dem” – den deciderede sekterisme

Hér er der mange grupper der netop udviser en fanatisme. Der er ikke kun tale om topstyring som det ses i politiske bevægelser, men deciderede trusler hvor det omkringliggende samfund fremstilles som dybt skadelig mens bevægelsen er den rene idyl.

Trådene samles i næste del sammen med den politiske fanatisme, hvor vi samtidig ser på hvordan fundamentalismen i moderne tid kommer særligt til udtryk.

Leave a Response