Hvad er fanatisme — del 1…

Fanatisme kan have mange ansigter, og defineres iflg Wikipedia således:

Fanatisme, fra fransk fanatique eller latin fanaticus ‘inspireret af en gud, drevet til vanvid‘ er en følelse af at blive fyldt af en usædvanlig stor iver, specielt af ekstreme politiske eller religiøse årsager, eller med en besættende entusiasme for en hobby.
Ifølge filosoffen George Santayana, “består fanatisme i at øge dine bestræbelser når du har glemt dit mål.”[1]
Forskellen mellem en fan og en fanatiker er, at mens de begge har en overvældende forkærlighed eller interesse for et bestemt emne, ses fanatikerens opførsel som et brud på sociale normer, hvorimod en fan ikke vil bryde de normer.[2]
[1] George Santayana: The Life of Reason: Or, The Phases of Human Progress, 5 bind
[2] Scott Thorne, Gordon C. Bruner, Qualitative Market Research: An International Journal, 2006, Volume: 9, Issue: 1

Fanatisme i udlandet

Der er flere gange set fanatikere som f.eks. abortmodstandere, der – selvom de vil “redde liv” – ender med at skade andre som følge af deres fanatiske ambitioner. Ganske som filosoffen George Santayana påpeger, så er det folk der har glemt sit mål. Målet helliger, i første omgang, midlet, og når grænserne er udvisket bliver selve kampen til selve formålet, og dernæst udflyder endnu flere grænser med yderligere fanatisme som resultat.

Fanatisme herhjemme

Vi ser også flere former for fanatisme herhjemme. Nogle bliver f.eks. drønhamrende sure når der påpeges, at en bibeloversættelse er fejlagtig. Hele debatten kan sagtens handle om sprog, sprogbrug, oversætterteknikker m.v. på alle andre områder, men hvis “skriften” angribes så kommer fanatismen.

Fanatismen lever ganske skjult her i landet, for når det gælder religion og politik er ganske mange særdeles konfliktsky. De vil helst ikke fornærme nogen, og ender faktisk med at fornærme langt flere fordi den fanatiske person får mere eller mindre frit spil.

Næste gang ser vi på især den religiøse fanatisme ud fra særligt kristne sekters form for fanatisme. Vi ser dels hvor de afviger meget fra normerne, men ser også på hvordan politisk fanatisme er blevet stuerent. Om ikke i del 2 så i hvert fald i del 3.

Leave a Response