Kristendommens “opfindelser” – del 5

Den antisemitiske vinkel på den “kloge” jesus’ belæringer – faktum eller myte?

Det er ingen overraskelse for jøder, at kristne – traditionelt og historisk – er antisemitiske. Under 2. verdenskrig var den katolske kirke en passiv medspiller på Hitlers afskyelige forsøg på at udrydde jøderne på præcis samme måde som nogle ekstremistiske arabere for nylig har “ønsket”, hvilket kunne ses på adskillige videoer man har kunne hente via bl.a. YouTube. Bogen “Den 2. verdenskrig 1939-45” fra Gyldendals Bogklubber burde være på alle reoler hos dem, der evt. ikke fik ret meget historieundervisning i skolen. Dens 668 sider er virkelig informative.

Misforstå mig endelig ikke. Jeg glæder mig ved at planeten er blevet mindre i kraft af et videnssamfund hvor billede, lyd, information m.v. kan spredes med lynets hast. Informationssamfundet er på mange måder til stor hjælp for modne mennesker. Ikke desto mindre kan denne informationsstrøm også bruges destruktivt. Den slags destruktion ses bl.a. når terrornetværk også kan gøre brug af det samme bredbånd, og det ses når ekstremistiske videoer sendes jorden rundt på ingen tid.

Det centrale spørgsmål: hvor ses ekstremismen i dag?
Hvem er det der i nyheder, i debatprogrammer, i høringer, i artikler, læserbreve og kronikker konstant harcellerer mod jøderne og imod Israel? Hvor veldokumenteret er indholdet?

Kunne det, for at sige det ligeud, passere en 1. semester-prøve på journaliststudiet hvis man i stedet for havde skrevet Australien, England, Frankrig eller Tyskland? Så ville man afkræve dokumentation for påstandene. Man ville lave dobbelt kildekontrol ved at tjekke begge sider af en historie. Folk der kender mig véd, at jeg i lang tid har anbefalet mange at kigge nærmere på ConceptWizards Flash præsentationer hvis man gerne vil have et nuanceret overblik over mellemøst-konflikten. Disse kan ses herfra: http://www.conceptwizard.com/info.html.

Hvor kommer ekstremismen fra?
Mange vil gerne feje historien ind under gulvtæppet, men vi burde for længst have indset, at ved at fornægte historien vil den gentage sig. Den lektion er kun fremmed for ahistoriske personer som ønsker at gemme sig bag konspirationsteorier, fordomme og indholdsløse påstande frem for selv at undersøge fakta.

Selvom fakta til tider viser sig at være en særdeles grim affære, så må vi erkende, at der er en nødvendighed i at præsentere den i en version der indeholder så mange facetter som muligt. Jo klarere fejl erkendes, jo mere sandsynligt er det, at man vil kunne ændre adfærd. Nogle tror at angeren er en “kristen opfindelse”, selvom det allerede blev udtrykt hos Job med ordene: “…angrer i støv og aske” (Job 42:6). Omvendelse (at vende om fra lovbrud) ses også udtrykt i Joels Bog 2:12-13.

3 eksempler…. Der er mange flere, hvis du selv vil tjekke videre…

1. Nogle tror det var en kæmpe nyhed da denne jesus skulle have sagt: “I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild” (Matthæus 5:21-22).
Imidlertid forholder det sig ganske anderledes. Jødernes tolerance i forhold til ikke-jøder kan du læse mere om her: http://www.jewfaq.org/gentiles.htm – eller holdningen til netop broderskab (som mange kristne slet ikke kender når de gentager denne jesus’ påstande) som du kan læse om her: http://www.jewfaq.org/brother.htm.

2. “I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret Herren.‹ Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge…” (Matthæus 5:33-34).
Alle de fine intentioner der bagefter bruges til at validere denne jesus’ ord, så er faktum ikke desto mindre, at han begår absolut lovbrud, når der netop står: “Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sværge” (5. Mosebog 6:13). Det denne jesus åbenbart ikke forstod i forhold til Loven, er at der er forbud mod at lyve – “I må ikke sværge falsk” (3. Mosebog 19:12) – samt, at det er et fast princip i loven at man skal overholde sine løfter – “Når en mand aflægger løfte til Herren eller med ed forpligter sig til afholdenhed, må han ikke bryde sit ord; han skal gøre, ganske som han har lovet” (4. Mosebog 30:3). [Hvis nogen i dag kommer for sent til en aftale føler de nærmest at modparten er forpligtet til at tilgive vedkommende, at han/hun ikke “gider” overholde sine aftaler. Den slags sløvsind kommer netop af ikke at respektere andres tid… :’-(]

3. “I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer” (Matthæus 5:43-44).
Der står jo ellers klart og tydeligt: “Du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem; du skal elske din næste som dig selv.” (3. Mosebog 19:17-18).


Du burde efterhånden have opdaget at denne jesus ikke ligefrem er den bedste til at tolke hvad Loven siger, så det kan anbefales at læse skrifterne selv frem for at fortsætte med fordommene. 😉

Leave a Response