Kristendommens “opfindelser” – del 5 – afsnit 2 af 2

Lad os lige opsummere. Der har været følgende temaer – med hver sin “kristne opfindelse”:

  1. en “ny” begyndelse
  2. Jonastegnet – fiskens bug
  3. Guds Lov (Torah) vs. “en ny lov”
  4. Ærefuld begravelse – ikke en kristen værdi?
  5. Den antisemitiske vinkel på den “kloge” jesus’ belæringer – faktum eller myte?

Jesus som magtfaktor?

Markus 12:34 siger: “Da Jesus hørte, at han svarede klogt, sagde han til ham: »Du er ikke langt fra Guds rige.« Derefter turde ingen længere spørge ham om noget.”

Igen, som så mange andre steder præsenteres “de skriftkloge” (vers 28) som om de var en flok jubelidioter. Intet kunne være mere overdrevet og/eller forkert. Faktisk skal man være endog meget ukyndig i de lovskrifter som eksisterer inden for jødisk tradition for at tro den slags. Hvis kristne selv gik til jødiske kilder ville de få et helt anderledes indtryk.

Fordomsfulde mennesker holder sig ofte fra det de ikke kender. Det bliver “farligt” fordi det kunne sætte deres overbevisning over styr. Hvorfor er der så mange fordomme blandt især kristne? Netop, fordi man allerede dengang forsøgte at sætte folk ind i klasser. Længe før Marx (og andre) kom på tanken om A- og B-mennesker [ikke søvn- og opvågningsmæssigt, men klassemæssigt! :-)], så havde kristendommen allerede etableret et “os” versus “dem” samfund.

Faktisk fristes man til at kalde kristendommen for den første sekt fordi de oprindeligt isolerede sig fra andre. Se Matthæus 10:37 (“Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd“) og Matthæus 16:24 (“Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig“) for eksempler.

Enten er man alt- og selvopofrende for denne jesus, eller også er man ham ikke “værd”…. Når der endvidere prædikes om helvedesild og evig fortabelse går det helt over i frygten for et kristent gudebillede som slet ikke stemmer overens med det, Gud selv har præsenteret i Bibelen.

Men, igen, kræver det, at man undersøger tingene selv frem for at tage præstens ord for det. Gå til teksten, og du vil få et kæmpe chok over de ting kristne enten ikke selv kender (fordi de ikke læser teksten) eller som de bortforklarer fordi de ganske enkelt ikke HAR en forklaring på tingene.

Siger man dette til én af disse fordomsfulde kristne, så vil du lynhurtigt opdage, at der TALES meget om tolerance, men under overfladen lurer der en ubehagelig antisemitisk holdning. Det var færdiggørelsen af del 5. Vigtige pointer jeg, ved en fejl, ikke havde fået med sidst.

Leave a Response