Kristendommens “opfindelser” – del 2

“Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter” (Jonas 2:1)

“For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter” (Matthæus 12:40)

To ting, hvis man skulle “lege med” på dette kristne dogme omkring denne jesus’ begravelse og påståede opstandelse:

– Hvordan vil nogen få “tre dage og tre nætter” mellem en fredags-begravelse (da folkekirken jo påstår det er baggrunden for langfredag) og en søndags-opstandelse?

[“Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres” (Matthæus 27:57-58) – fredag aften.]

[“Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. (Matthæus 28:1-6) – søndag morgen skulle denne jesus allerede være opstanden.]

– Findes der mere antisemitisk skrift end det de kristne kalder “det nye testamente” når man tænker på de udokumenterede – og historisk ikke-verificerbare – informationer man bl.a. finder om den påståede opstandelse?

[“Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperstepræsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge, og de sagde: »I skal sige: Hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor.« De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag” (Matt. 28:11-15).]


Det er tragi-komisk at se, at kristne ikke kender sine egne skrifter, og alligevel er en af de ældste konspirationsteorier i kristendommens historie noget der accepteres allerede i skole- og konfirmationsalderen. Teorien om at jøderne dels skulle stå bag den slags bestikkelse, men endvidere påstanden om, at dette rygte skulle svirre “den dag i dag.”

Det er tragisk at så få tør gå bagom løgnen. Men flere indicier følger i serien… 🙂

Leave a Response