Kristendommens “opfindelser” – del 1

I 1. Mosebog 1:1 står der højt og tydeligt:
In the beginning God created heaven and earth.
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve’et ha’arets.

De kristne har i deres fjerde evangelium [Johannes] denne tekst (1:1-4):
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begyndelsen hos Gud.
Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.
I ham var liv, og livet var menneskers lys.

[Dette “ord” der blev kød i vers 14 henviser til denne jesus kristus. Der er materiale nok til et helt afsnit alene om dette i en ny del i denne serie… ;-)]

Men hvorom alting er: hvor mange begyndelser kan der være? En af velsignelserne jøderne f.eks. fremsiger to gange hver dag indeholder ordene: “Schma Israel adonai elohenu adonai echad” [Hør Israel, Herren erklærer at Herren er én.” Temaet “et” er så vigtigt, fordi det er grundlæggende for hele den forståelse af Bibelen som Guds ord – ikke flere “guders” ord.

Der er kun én oprindelse (og én begyndelse), og Johannes 1:1-3 går i direkte modstrid med den lærdom Gud gav Sit folk.

Hvis nogen forsøgte at læse godnathistorier for sine børn, og begynder at have to begyndelser i sin historie, tror du så ikke barnet ville blive forvirret? Måske endda spørge om man var i gang med at læse historien to gange.

Som en “del 1” vil nogle kristne fristes til at tro dette ikke er særligt vigtigt – blot et indicium. Men når serien er færdig vil mængden af indicier være umulig at tage fejl af. Dét er det spændende ved at følge denne serie.

Leave a Response