Kristnes tolerance over for antisemitisme

Når den ægyptiske imam Yusuf al-Qaradawi citeres for i den arabiske tv-kanal al-Jazeera at mene, at “Holocaust er Guds straf til jøderne” [Kilde: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/313937:Udland–Imam–Holocaust-er-Guds-straf-til-joederne], så forstår man ikke hvorfor den danske straffelovsparagraf $266b altid kun éntydigt bruges mod danskere som udtaler sig om andre kulturer.

Hvordan i alverden kan så hadske bemærkninger tolereres? Hvordan kan danskerne vedblive med den naive forestilling at islam vil arbejde for fred al den stund vi med større og større tydelighed ser negative toner på arabiske tv-kanaler. Tidligere talsmand for Islamisk Trossamfund begik lignende fodfejl under karikatur-krisen, og måtte bagefter træde tilbage. Selvfølgelig fik den danske befolkning OGSÅ skyld for i denne sag at have været intolerante, hetzende m.v.

Spørgsmålet er nu: hvorfra KOMMER hetzen? Hvor OPSTÅR ufreden, når sådanne udtalelser står uimodsagt?

Problemet er ikke om andre har en holdning. Problemet ligger i at forbigå den slags i tavshed. Det gør folk medskyldige.

Bemærk i øvrigt lige – historisk betragtet – hvor mange andre folkegrupper som stadig lever i en offer-rolle, og vedbliver at spille på den, selv længe efter den oprindelige forfølgelse forsvandt. Det gælder bl.a. kurderne (som blev forfulgt af diktatoren Saddam Hussein, som ikke lever mere), og andre befolkningsgrupper. Mange giver op. En lille befolkningsgruppe vil ikke leve i fortiden, og sejrer derfor over den “arv” de bringer med sig i den mentale erfaringsbagage.

Hvorfor vil alle knække jødernes vilje – som det bl.a. ses når kristne og muslimer udtaler sig imod jødedommen? Jeg fristes til at mistænke at det er en torn i øjet på andre, at der er nogen der tør fastholde, at Guds udvalgte folk VIL overleve – uanset hvor mange der modarbejder denne udvælgelse. Det er højdepunktet af arrogance at ville kæmpe IMOD Gud.

Men det passer fint i tråd med den stil der tydeligt ses da de kristne vil gøre alt for at tilsvine jødedommen. De kristne skrifter bærer tydeligt præg af denne “ambition”…

Leave a Response