Kristendommens “opfindelser” – del 6

Mange tror, fejlagtigt, at arvesynden – Adams & Evas “syndefald” – støttes af de første kapitler af Moses’ første bog. Intet kunne være mere forkert, hvilket denne jødiske kilde klart bekræfter: http://www.jewfaq.org/birth.htm#Birth.

Ideen er, som så mange andre katolske ideer der senere er “nedarvet” i protestantiske og andre bevægelser altså det rene tankespind. Et forsøg på at underkaste sig menigheden et præsteskabs retledning.

Retfærdighed vs. uretfærdighed

Enhver der læser de oprindelige tekster ville kunne konstatere den rette sammenhæng. Gud gav en Lov, og denne Lov indeholdt nogle velsignelser:

v15 Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. v16 Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. v17 Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, v18 så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. v19 Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, v20 og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

[Kilde: 5. Mos 30:15-20]

Næste gang gennemgås tanken om en udødelig sjæl – du kan i mellemtiden kigge lidt på Ezekiel 18:4, 20. Det fortæller lidt om hvad du snart vil læse.

Leave a Response