Vil du opnå succes?

Nu hvor 2011 er ved at være slut er det en god ide at gøre status. Hvad gik rigtig godt? Hvad gik mindre godt?

Når du har den liste – med f.eks. bare 5-10 ting på hver side af en streg midt på papiret (som du evt. har placeret liggende), så kan du fokusere på hvad du gerne vil gøre bedre i 2012.

Lad ikke bare nytårsforsæt være en flyvsk tanke, men sæt dig for at omdanne svagheder til styrker. På handelsskolerne bruger de SWOT-analyser hvor også muligheder og trusler (det sidste i form af f.eks. ens konkurrenter) til at sætte det hele ind i det vi andre kender fra grundskolen som et koordinatsystem.

Du kan vælge at opsætte det som en Strengths-Weaknesses-Opportunities og Threats analyse også, hvis du er bekendt med begrebet. Men alene det at kigge på stærke og svage sider vil give dig et rigtig godt billede af hvordan du KAN opnå succes med DINE særlige talenter.

Den vigtigste ingrediens i det at lave øvelsen er altså ikke bare at kunne liste de 5-10 ting, men altså det at identificere forandringen. For det som virkede mindre godt i år kan måske blive din største styrke allerede når nytårsklokkerne ringer…

God vind med projektet – og Godt nytår til alle bloggens læsere. 🙂

Leave a Response