Formelle og uformelle kvalifikationer

Der er rigtig mange autodidakte eksperter rundt omkring. De kan tingene i praksis, og driver ikke en hulens masse teori omkring hvorfor tingene fungerer.

Teoretiske eksperter er dygtige til at begrunde hvorfor ting burde fungere og/eller hvorfor de ikke fungerer. Men beder du en teoretiker om at gennemføre et projekt så starter de med rapporter og først i sidste del af projektet begynder der at komme noget brugbart ud af det. Som regel er læsning af forordet og konklusionen et ret godt fingerpeg om indholdet. Hvis de to ting ikke vækker nogen nævneværdig interesse så løb. Løb stærkt. Du er ramt af teori, og i 90% af det pulveriserende erhvervsliv er det ikke teorier der er brug for.

Den praktiske gris fokuserer på at tingene skal fungere. Er ikke nødvendigvis synderligt interesseret i mekanismerne bag hvorfor det fungerer, men når det gør, så skal det bare have lov til at blomstre og være til gavn. Praktikeren er interesseret i den rigtige form for vækst – den rentable. Altid parat til at lære nyt, og aldrig bange for at erkende hvis noget ikke var kendt i forvejen.

Denne uges opgave er for dig at tænke lidt på om du er teoretiker eller praktiker. Fokuserer du på baggrunden for hvorfor tingene fungerer eller ikke gør det, eller gør du noget ved tingene? Er du en handlingens mand/kvinde, som hele tiden stræber fremad i erkendelse af at stagnation de facto er tilbagegang?

Carpe diem. 🙂

Leave a Response