Kyllingens “sag”

I gårsdagens indlæg “Kyllingens Engagement” fokuserede jeg på den private blog på Michael Rasmussens problemer med UCI, doping, medier m.v. ud fra det private og sportslige synspunkt at sportslige toppræstationer BØR være stoffrie. Når man ser hans fantastiske selvdisciplin er det rystende, at der overhovedet kunne være den slinger i valsen med hensyn til hvor han var og hvornår m.v.

Når det er sagt, så er der også den rent kommercielle vinkel. HVIS man gerne vil kommunikere ordentligt med omverdenen er det guld værd at erkende hvor man selv ikke er dygtig nok, og derved hente hjælp udefra. Outsourcing som det så smukt kaldes nu om dage.

Forskel på ansat og konsulent

Nogle har etableret pressetjenester i virksomheden. Disse afdelinger kan til tider lide af en voldsom mangel især bestående af at en effektiv pressetjeneste skal kunne se virksomheden udefra samtidig med at man naturligvis agerer loyalt over for sin arbejdsgiver men samtidig erkender HVOR der måtte være et aktuelt behov for forbedringer.
Den slags forbedringer gør sig især gældende når der opstår ledelsesmæssige brister. Mange ledere nyder at omgive sig med ja-mennesker – folk der altid gør som de får besked på. Der er intet galt i at følge en besked, men der er noget galt hvis ikke man er i stand til at lytte til hinanden på tværs af en organisation.

I det tomrum der tit kommer i den slags virksomheder indkaldes en konsulent, men allerede fra starten er det vigtigt at indse, at disse også kan have naturlige svagheder ved ikke at sige tingene ligeud fra starten. Det er yderst vigtigt, såvel for kiienten som for konsulenten, at alle parter bevarer en troværdighed og integritet der sikrer at alle også er på markedet om 5 eller 10 år. Den slags kræver ærlighed, især når alle ved, at der er en gensidig tavshedspligt så virksomheden dels kan få den fornødne feedback om problemets type men også valgmuligheder mellem flere løsninger.

Der er nemlig ikke altid kun én løsning på et problem. Der vil ofte være flere modeller, og ved en brainstorm kan man skabe varige løsninger til gavn for alle parter.

Leave a Response