Sæt fokus på din niche

Når det gælder online indtjening er der en meget vigtig ting mange glemmer, og det er at sætte fokus på sin niche. Fokuseret opmærksomhed betyder bl.a. grundig research.

Hvad gør dine konkurrenter? Hvad kunne DU gøre endnu bedre?
Hvordan annoncerer dine konkurrenter? Hvilke kilder til mere trafik har de undladt at bruge? Særligt med fokus på, at du dér kan komme først, og derved udnytte potentialet.

Fokus på ens niche indeholder også det element som hedder, at du endelig ikke må gå på prisjagt. Forsøget på at underbyde for at sælge et par eksemplarer mere af en e-bog virker ikke. Det gør det til gengæld når du leverer en bedre service.

Hvad gør DU for at sætte fokus på din niche? Skriv gerne en kommentar, og lad os få en debat hvor I læsere også giver jeres besyv med…

God weekend til alle. 🙂

Leave a Response