Kan TweetTranslate bruges?

Godt spørgsmål: kan TweetTranslate bruges til at tweete på fremmede sprog? Jeg satte mig for at prøve det med en meget nem tekst på engelsk, som jeg herefter ville teste hvordan TweetTranslate oversatte til fransk. Det drejede sig om denne tekst:

Testing this translation service to see how well it performs. Translating from English into French. See you.


På fransk blev dette med TweetTranslate til teksten:

Test de ce service de traduction de voir comment il se comporte. Traduction de l’anglais vers le français. À bientôt.

Et ikke helt dårligt resultat, men et mere korrekt resultat ville være:

Test de ce service de traduction POUR voir comment CELA FONCTIONNE. Traduction de l’anglais vers le français. À bientôt.

To fejl er ikke meget, og mange kunne godt lade sig friste til at bruge den slags tjenester. Det er klart, at det rent Shakespeare-agtige i sprogblomsterne må udelades når der skal tweetes inden for 140 tegn. Det er forståeligt. Men lad dig ALDRIG forlede til at spare pengene på en RIGTIG oversættelse, hvis det er væsentlige ting du skal formidle på et andet sprog.

Din stil vil virke kejtet på en indfødt der ser den slags fejl, og derfor vil du ALDRIG vinde noget som helst ved at forsøge at foregøgle at du kan bruge et andet sprog. Så hellere lave en fornuftig aftale med en person der oversætter nogle tekster, som du bagefter kan smide ind. Du vil aldrig kunne snyde det trænede øje, fordi det straks skurrer når noget ikke følger den almindelige sprogrytme.

Så mit umiddelbare indtryk er, at TweetTranslate har potentiale, men absolut ikke godt nok endnu – og slet ikke erhvervsmæssigt.

Leave a Response