Naturlig leder

Det er blevet meget moderne at tale om at være “chef for human resource” i stedet for “personaleleder” – ganske som mange gerne vil tale om “kollektiv ledelse” frem for at turde stå fast ved de direkte beslutninger. Som leder skal du være gjort af et helt bestemt stof som driver dig frem. Når der er travlt omkring dig skal du kunne træffe saglige beslutninger i en lang perlerække uden at miste overblikket.

Hvad er det som en “naturlig leder” har, som andre mangler? Er det noget tillært eller er det et medfødt talent?

Lad os gå helt tilbage til begyndelsen. Kender du typen som uanset hvilken gruppe han/hun befinder sig i lynhurtigt tager lederrollen? Sætter tingene i gang og får alle til at tage en del af opgaven? Som forstår at uddelegere, fordele og systematisere som om vedkommende aldrig har gjort andet? Den slags adfærd karakteriserer en naturlig leder. Vedkommende er målrettet udover det sædvanlige – og i hvert fald udover det almindelige niveau for alderen.

Den slags mennesker ender meget ofte i lederstillinger og/eller som dygtige iværksættere. De er præget af kreativitet, klarsyn, hurtighed og ansvarlighed. De er ikke bange for at erkende en fejl, men lærer af den fordi de erkender at fortiden ikke er til at ændre, men at erfaringen kan bruges fremadrettet.

Hvad er det mange ledere er bange for siden de ikke alle bliver lige så dygtige?

Tre ting mangler hos mange:

  • de vil være populære blandt alle
  • de er bange for at tage fejl
  • overblik

Ledelse er INGEN popularitetskonkurrence
Som leder skal du kunne træffe både populære og upopulære beslutninger. For at redde helheden er du nogle gange stillet i en situation hvor du må vælge mellem pest eller kolera. Det nytter ikke noget at være konfliktsky for i sådanne situationer risikerer du at sætte hestene bag hestevognen, og de er bedre til at trække frem for at skubbe. 🙂

Den som intet laver, begår ingen fejl
Selvom det ikke er sjovt at begå en fejl så er det en nødvendighed at træffe et valg for ellers kommer man ingen vegne. Meget ofte viser det sig bedre at vælge en retning mens man selv kan styre begivenhederne frem for at vente og risikere at andre må træffe en endnu mindre populær beslutning for én.

Det gyldne overblik
Mange ledere lytter ikke til sine folk. Derved mangler de det gyldne overblik. Det er et styrketegn når en medarbejder kommer frem med sine bekymringer. Det er muligt det ikke er alle indvendinger lederen kan bruge, men han kan i hvert fald tage stilling til problemerne når han bliver gjort bekendt med situationen.

Konklusion
For at blive en god leder må du indse vigtigheden at at LYTTE, så du får det gyldne overblik, og du må aldrig frygte at din styring vil være forkert. Du bør være overbevist om dine valg og tage ansvaret for dine handlinger. På den måde kan du stå ved dit arbejde og se dig selv i spejlet, og dine medarbejdere vil værdsætte at du står ved dit ord. Naturlig ledelse handler om at frigøre sit talent, og bruge sine evner til styring og ledelse. Så kan alle blomstre i god harmoni med virksomheden som lojal partner mens der strides i konkurrencens hvirvelvind.

Leave a Response