Politik og iværksætteri

Vi hører ind imellem en del politiske ytringer fra iværksættere, der peger i en retning af, at flere iværksættere drømmer om en fortsættelse af den nuværende regering. Disse folk har gjort det til en del af deres mission at harcellere imod et S+SF flertal, som ikke nødvendigvis er præget af fornuft.

Regeringens handlinger IMOD iværksætteri
Når vi kigger på regeringens hidtidige handlinger, så er det bestemt ikke alt der peger i retning af, at iværksættere værdsættes. De administrative byrder og afgifter er steget lige siden Anders Fogh Rasmussen tiltrådte. Det er så blevet krydret med nogle ganske få skattelettelser for høj-indkomstgrupperne, som bestemt ikke kommer de nyetablerede til gode.

Vi skal gøre op med den vanvittige indstilling at mange tror de borgerlige er tilhængere af at “pengene har det bedst i borgernes lommer“, for det er bestemt ikke sådan det fungerer i praksis. Medmindre vi da vil erkende, at borgerligt tøj er uden lommer!

Vi kan IKKE spare os rige, og derfor er det vigtigt at få gang i samfundet igen. Det nytter ikke noget at der lånes formuer til bankpakker mens offentlige vedligeholdelsesarbejder må vige for denne konkurrenceforvridende adfærd fra regeringens side.

Et NYT bud på fremtiden
Jeg vil komme med det bud, at iværksættere altid vil være udsat for mistænkeliggørelse. Med overnatningsregler hvor du skal sidde og beregne hvad der var hoteludgift, hvad der var fortæring m.v., så sidder vi og laver micro-management af så små beløb, at det enten fremmer beskæftigelsen af dyre bogholdere eller kontrolpligten for revisorer. Til gavn for samfundet bliver det ganske enkelt aldrig.

Som de fleste vil vide, hvis de har fulgt min politiske blog, så har jeg længe talt for en FORENKLING af skattereglerne så tingene bliver langt nemmere at gennemskue. Det er ikke alene muligt, men absolut også nødvendigt hvis Danmark skal genvinde dynamikken.

Vi har brug for flere mennesker, der GIDER gøre en indsats, og det er altså NU at de rigtige beslutninger skal træffes. At låne til bankpakker mens vore børn (og senere børnebørn) skal gå i dårligt vedligeholdte skoler fremmer ikke indlæringen, og derved bliver det skruen uden ende hvis ikke vi reagerer på FAKTA nu. Drop politikken hvis du synes det går så “ufatteligt godt“, for selv den lektion erkendte fhv. statsminister Poul Schlüter for længst. Tallene taler deres tydelige sprog, og iværksætternes vilkår MÅ og SKAL forbedres hvis der skal vokse nye virksomheder op her i landet i en tid hvor flere outsourcer til andre lande, der – indrømmet – er billigere på lønsiden, men stensikkert er dårligere på de kvaliteter vi hidtil netop har kunne markedsføre os selv på.

Leave a Response