SWOT eller SSMT-analyser?

Du undrer dig sikkert over overskriften. De fleste bruger “SWOT-analyser” helt uden at tænke nærmere over ordets betydning. Blandt marketingfolk er det velkendt, at det betyder Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats”, hvilket på godt dansk betyder: “Styrker – Svagheder – Muligheder og Trusler.”

Det øger forståelsen for begrebet, når man tænker på at Styrker og Svagheder hænger sammen, ganske som Muligheder og Trusler gør det. Når du har en stærk side (en egenskab du mestrer fuldt ud) har du en svaghed mindre. Når du har en trussel mindre har du en mulighed mere.

Faktisk burde vi her i landet være mere nationalt mindede i vores sprogbrug, for vi taler nu engang dansk. Franskmænd er i denne forbindelse gode til at bruge franske ord for tingene, omend weekend også har sneget sig ind i det franske sprog.

Vi skal TURDE tale et klart sprog, og det at definere styrker, svagheder, muligheder og trusler ligger nærmere på vores egen boldgade end at sidde og oversætte ordene. Dette også selvom det er blevet et nærmest fast begreb i det lingo der tales i branchen.

Den uerfarne vil ved gennemgang af et SWOT-skema svare “sæt prisen ned” når der under trusler står: “Konkurrenten har et billigere produkt”, hvorimod det rigtige svar KUNNE være at øge kvaliteten af den SERVICE vi kan levere.

Vil du konkurrere på prisen alene, så ender du med Aldi-konceptet, og knækker højst sandsynligt nakken på projektet. Faktum er nemlig at underbudspolitik ikke virker. Det virker hverken i taxabranchen, busbranchen eller noget andet sted. Du ender bare med at arbejde gratis i stedet, og det var jo næppe formålet med at blive iværksætter, vel?

Altså handler det også at kunne bruge ARGUMENTER og MODargumenter mod tingene du finder i et SWOT-skema. Det er ikke nok at kunne opridse en masse ting i SWOT-analysen. Det handler om at justere sin strategi i forhold til SWOT-analysen.

Det lader sig KUN gøre ved at du er ærlig i forhold til dit produkt. Du skal kunne se din virksomhed og dit produkt fra KUNDENS synsvinkel. Det er ikke nok at du selv brænder for produktet, for du skal jo netop have de potentielle kunder til at indse disse ting.

Så mit bedste bud er, at SSMT er langt nemmere at relatere til i forhold til ordet SWOT. Lad os dog tale klart dansk, så alle kan være med … 🙂

Leave a Response