Bruger du indholdet, eller er du en “oser”?

Bruger du indholdet her på bloggen, eller er du en “oser” som shopper lidt rundt efter spændende information? Hvad får du ud af kun at “ose” og “suge til dig” af information og viden? Og – endnu vigtigere – hvorfor kun nøjes med at læse og lytte når du i stedet kan bruge det pro-aktivt i din egen forretning?

Mange søger viden som om de kunne fylde en kasse med viden hvorefter de føler sig parate til at starte op, og blive iværksættere. Men kan du nogensinde opnå “nok viden” eller er det ikke snart på tide, at erkende, at livet i sig selv er en lang forhindringsbane med nye udfordringer, nye lektioner, nye metoder, nye delmål osv.?

Det er vigtigt at HANDLE på den viden du opnår. Du vil ikke nå noget som helst hvis du bliver ved med at søge formålsløst rundt. Du BØR sætte din viden i værk, og bør bruge din energi effektivt på ting som giver en værdi. Ikke kun en pengemæssig værdi, men også en personlig værdi og en glæde ved at være til gavn for andre.

“Hvordan kan jeg gøre det?” tænker du måske…
Måden du bl.a. kan dele din viden er at sende link til denne blog (eller specifikke artikler) til venner, familie og bekendte. Du kan deltage i fora hvor du kan gøre brug af den viden jeg frit har givet her på bloggen. Du kan linke til det, hvis der er noget du særligt kan supplere din egen side med osv. Vigtigst af alt er, at du altid tænker på at bringe værdi til din niche. Brug ikke tid på at genopfinde hjulet (eller kopiere artikler), men sørg for at lade processen blive aktiv ved at ENGAGERE dig i din niche.

God fornøjelse. Stay tuned for flere ideer til at blive bedre til at samarbejde ved at DELE din viden, og nyde effekten af denne vidensdeling. 🙂

Leave a Response