Hvordan finder DU inspiration?

Nyligt hjemkommet fra en udvidet weekend i Berlin så høstede vi en del inspiration. Til dels inspiration fra at se hvordan det gamle DDR ser ud knap 20 år efter Murens fald, men også fordi vi nu har fået syn for sagen. Vi har tidligere kørt gennem Tyskland da vi første gang kørte til Frankrig i 2006, men dér så vi kun motorvejene og det vestlige Tyskland.

Inspirationen kom fra at se hvordan de kæmper for at genopbygge landet, og så se den elendighed som nogle dele af byen bærer præg af. Det inspirerende er nemlig INDSTILLINGEN hos den almindelige Berlin-borger. Han/hun går ikke så meget op i farven på facaden på sin egen opgang, men gør til gengæld en del ud af sig selv. Berlinerne synes generelt at være meget velsoignerede, og selvom alle generaliseringer indeholder sine farlige elementer, så er det rart at se en befolkning der blomstrer. Også selvom mange af dem bestemt ikke har fået samme rettigheder endnu som deres vestlige brødre. Arbejdstiden er længere, men til gengæld oplevede vi også familiehyggen i butikken. Når familien åbenbart havde integreret familie- og arbejdslivet…

Mange af de ting som de bød sig selv ville aldrig være blevet accepteret herhjemme, og det vakte i særdeles høj grad til eftertanke da vi ofte tager ganske mange ting for givet uden at være taknemmelige for de ting vi har opnået. Vi har så ufatteligt mange ting at være glade for, og for at blive endnu mere effektive til at bruge vores talenter kræver det at vi ændrer vores livsindstilling. Ganske som spørgsmålet om at tjene penge online. Det kan SAGTENS lade sig gøre, men dels må vi alle investere tid og energi, men vi må også erkende, at succes OPBYGGES — det er ikke noget der kommer flyvende ned fra himmelen som sagnet om Dannebrog.

Husk derfor at finde inspiration hvor du færdes, og kom gerne med dine bud på hvordan DU bliver inspireret.

Leave a Response