Dyre ord eller resultater?

Hvad foretrækker du: Dyre ord og smarte rapporter eller effektive tips som giver en ordentlig øgning af dine resultater?

Først det ubrugelige…

Der er skrevet masser af værdiløse rapporter, som har kostet tusindvis af kroner. Fælles for mange af dem har været, at der altid har været en masse dyre forklaringer på hvorfor det IKKE har virket. Nogle virksomheder er – underligt nok – vedblevet med at bruge samme revisions- og marketingfimaer, selvom resultaterne aldrig har fulgt med de dyre fakturaer for udførte analyser.

Jack Welch har klokkeklart forklaret de kriterier han giver for succes, og turde også fortælle om bagsiden af medaljen i bogen “Succes.” God ledelse og effektive strategier handler om at vide hvornår man skal have is i maven, og hvornår man skal træffe hurtige beslutninger. Forskellen kan være den der afgør overlevelse eller konkurs.

Hvis du ikke selv har bogen kan du læse lidt om bogen Succes før du køber den herfra: http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=12080. Jeg kan varmt anbefale dig at købe bogen. Den er hver en krone værd.

Dernæst det der virker…

Det som du bl.a. får ud af læsningen af Jack Welchs bog er bl.a. forståelsen af hvor vigtigt det er at BESIDDE de rigtige egenskaber, og så forfølge dem hele vejen. Når du er hæderlig og ærlig i din omgang med andre mennesker lægger du ikke den samme kviksand som mange andre fanges i.

Du skal, med andre ord, have et solidt fundament at bygge og træffe dine beslutninger på. Det er fint nok at søge råd udefra, men du har brug for direkte feedback — ikke lange rapporter og bortforklaringer. Den ideelle rapport er måske endda helt nede på små 3-5 sider, fordi der skæres helt ind til benet. Der er ikke brug for at gentage hvad en SWOT-analyse [SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats // Stærke og svage sider, muligheder og trusler] er, men tværtimod hvad vi bør reagere på i forhold til denne analyse.

Derfor er det vigtigt, at du fra starten afgør hvad det er du gerne vil opnå. Hvis du gerne vil opbygge gode resultater må du være parat til at lytte til den feedback du får. Brug den konstruktivt, og lær at se alt i et optimistisk lys. Uanset hvor svært det kan være når tingene går én selv imod så er det yderst vigtigt at indse, at hvis du først mister den positive vinkel på tingene så bliver mangt og meget til sure pligter som ingen til sidst gider.

Fortsat god weekend. 🙂

Leave a Response