Etiske og moralske grænser

Når vi taler om internet er enkelte ikke klar over de etiske og moralske grænser der overskrides når andre tilsvines på anonyme sider. I et konkret eksempel var det en bestemt bruger som ønskede at tilsvine en navngiven direktør for en bestemt bank, først via samme hjemmeside på to brugernavne hos www.frac.dk, dernæst på www.freehostia.com. Han annoncerede sin side på en af de danske opslagsgrupper i dk-hierarkiet på Usenet.

At give lidt tilbage

Det er min helt klare opfattelse at de iblandt os som er begavet med gode tale- og sproggaver skylder samfundet at vise en vis form for “ordenssans” de steder hvor vi selv kommer. Når jeg opdager noget som er injurierende reagerer jeg straks til Support. Jeg finder det uacceptabelt at nogen tilsvines af folk som er anonyme. Hvis man er “voksen” nok til at kritisere bør man også være moden nok til at offentliggøre sit navn. Alt andet ville være moralsk og etisk uacceptabelt…

Demokratiets vilkår er netop at vi alle viser vores samfundssans ved at vise respekt over for hinanden. Vi skal til enhver tid støtte den frie meningsudveksling, men det er ganske uacceptabelt når nogle mennesker vil forbigå de krav man kan stille til kritik. Heriblandt kravet om dokumentation samt at man står ved sine holdninger.

Derfor er mit budskab i dagens artikel at vi skal vogte om de friheder vi har opnået og arbejde aktivt for hinanden således at ingen nogensinde bliver trådt under fode af anonyme og udemokratiske personer som således ikke har forstået spillereglerne for et levende demokrati.

Leave a Response