Ved DU hvad “handle” betyder?

“Hold dog op mand!” tænker du måske når jeg spørger sådan, men det er ikke nogen fornærmelse. Tværtimod faktisk. For har du nogensinde tænkt på hvad det at “handle” betyder? Jeg tænker ikke kun på at købe ind. Jeg tænker på det at tage handling – taking action – at handle, at gå i gang…

Der ligger flere ting i at komme i gang:

  1. Lytte og lære
  2. Bruge den information du har lyttet og lært dig til
  3. Vedblive med at lytte og lære
  4. Motivere og inspirere andre

Ovenstående rækkefølge skulle gerne være en vedblivende proces, som gentager sig uge efter uge. Det du lærer kan andre have gavn af — det er vel grundlæggende årsagen til at vi blogger? Vi vil viderebringe noget DU kan have gavn af. Din respons er at handle, at tage imod de gratis ting og at bearbejde de ting du lærer.

Tro mig. Jeg ville blive fantastisk glad for en kommentar hvor en person skriver for at fortælle at vedkommende har tjent sin første tusse online. Måske en dag også sin første million online. Det er ikke umuligt, og faktisk er man lynhurtigt oppe på et niveau hvor den årlige indtægt bliver femcifret. Det tager ikke alverdens tid før dét mål er nået.

Men hvordan når du det seks-cifrede hvis ikke du kommer i gang? Dét er nok den største forhindring i forhold til succes. Den første handling manglede. Måske er det DIG der mangler at handle, og derfor vil jeg gerne motivere dig til at komme i gang. Gør noget ved det… 🙂

Leave a Response