Delvis DLO?

Kan man arbejde med “delvis DLO”? DLO hentyder til “Den Lærende Organisation”…

Piet Hein sagde engang meget klogt:

Hvad du end gør
gør det fuldt og helt
og ej stykkevis og delt…


Det gælder også implementeringen af Den Lærende Organisation. En Lærende Organisation lærer af ALLE elementer i organisationen, uden undtagelse. Det at sortere i informationen gør at personen som sorterer bliver en mulig stopklods for en organisations udvikling.

Faktisk er det bedst hvis forslag sorteres i grupper fordi der kan være forslag som enkelte personer ikke helt har forstået men som et plenum kan se potentialet i. Ved at have en styregruppe frem for alene en person maksimeres udbyttet af de informationer som tilvejebringes.

Når du derfor hører folk tale om delvis læring så vil der ofte være tale om at folk lader egne fordomme komme frem i stedet for selv at drage nytte af de mange ting denne læringsstruktur indeholder. Mere om dette i fremtidige artikler. 🙂

Leave a Response