Mediation — gode råd…

Mange er uddannet til at mediere – mægle. Løse konflikter ved at lade begge parter komme til orde. En del konflikter løses bedst ved at få en trediepart ind som kan mægle. Det gælder såvel i folks privatliv som i deres arbejdsliv.

Hvad kan en mediator?

En mediator kan hjælpe jer med at se situationen udefra. I kan finde facetter ved situationen som måske er nemmere for begge parter at sluge når en person udefra påpeger det. En mægler kan hjælpe på forståelsen hvis der opstår kommunikationsfejl. Nogle gange får den ene part sagt noget som straks får den anden part op af stolen. Det kan være arbejdsgiver vs. ansat eller direktør vs. økonomichef m.v. I mange tilfælde kunne man påstå, at en leder selv burde kunne løse konflikten, men allerede dér er “folks” mening ofte farvet af ideen om at chefer altid skulle være sk*derikker mens ansatte altid er englebørn. Det forholder sig bestemt ikke altid sådan…. 🙂

Derfor kan mediatoren sætte tingene i perspektiv, og en god mægler vil ofte opsummere før man går videre i sagen så begge parter véd, at situationen er forstået. Det giver også mulighed for at samle op på en konflikt – og måske få den løst længe inden man er kommet igennem f.eks. en 3-5 punkts “dagsorden” for et møde.

Hvorfor bruge en mediator?

Fordi advokater er langt dyrere? 😉

Spøg til side. Men det er rigtigt. Der er mange situationer hvor en eskalerende konflikt koster langt mere i at flere pludseligt bliver utilfredse i situationer hvor en konflikt havde været løst længe før hvis man havde inddraget en trediepart.

Mediatoren kunne, i teorien, godt være ansat i virksomheden. Men det udsender hurtigt en fornemmelse for at virksomheden indeholder mange konflikter siden man har valgt at ansætte en sådan person.

Lidt ligesom når man har en Reklamationsafdeling. Så er der garanteret mange klager. Serviceafdelingen lyder mindre negativt, og det er også det ord man i dag finder de fleste steder.

Nu handler dette indlæg så ikke kun om at pynte på ordene, men man skal passe på med at indplacere og formalisere negative signaler. En kursusafdeling kan snildt have en mediator ansat til også at holde foredrag og motivere og coache de ansatte. Men så har man også fra starten gjort sit forarbejde ordentligt ved at etablere en servicefunktion i virksomheden frem for endnu en kasse et sted i hierarkiet…

Hvor længe skal man blive ved?

Indtil konflikten er løst mener nogle. Jeg vil dog mene, at mediationen bør stoppe allerede når og hvis man opdager decideret vrangvilje hos den ene eller begge parter. Der er tidspunkter hvor kemien bare ikke passer sammen, og så er der ingen grund til at pynte på tingene. Som i enhver fusion mellem to virksomhed er der nogle der bliver glade for fusionen (og dermed føler sig som “vindere”) mens der vil være nogle der er utilfredse (og som følgelig føler sig som “tabere”).

Nogle gange kan man redde situationen ved god og grundig information – især FØR større forandringer. Men andre gange er man nødt til at reagere straks, og så kan informationen halte med nogles øjne mens man faktisk blot forsøger at reagere på en direkte “trussel” fra konkurrenter, aktionærer eller andet.

Derfor er konflikter uundgåelige, men mange af dem der kunne være undgået ville måske være med til at redde netop DIN virksomhed. Husk det. 🙂

Leave a Response