Teksten – ikke tanker om teksten

Når jeg lejlighedsvis kigger på nyhedsgrupper, fora, nyhedskilder m.v., så er det ganske interessant at se hvordan folk diskuterer kristendommen. De har nogle forudfattede ideer, og piller enkeltord ud af sammenhængen, fordi de ikke har forstået ret meget af den grundtekst de mener at kende.

For at sige det ligeud: folk kalder sig kristne uden at kende de skrifter de påstår skulle være inspirerede.

Ret tankevækkende. Det er nemlig meget nemt for disse overfladiske personer at genere andre religioner ud fra tillærte vendinger som mange ej heller har kontrolleret spor grundigere end den kristendom de gerne står for.

Det er præcis DERFOR denne blog er vigtig. Jeg interesserer mig ikke i at missionere for noget bestemt skriftsyn, men forklarer gerne hvorfor jeg i hvert fald ikke er kristen. Kristendommen har så mange historiske og skriftmæssige problemer som er i direkte konflikt med Guds ord, og det er ikke acceptabelt når folk vil forbigå disse fejl og mangler.

Dem om at de ikke kender teksten. Deres problem. Men at de ikke engang vil forholde sig til kritikken er noget ganske andet.

Leave a Response