Var Jesus jøde?

Spørgsmålet “Var Jesus jøde?” er interessant for mange kristne. Lige så interessant er det faktum at vi ikke har spor andet end de græske skrifter til at afgøre hvem denne Jesus skulle have været. Mit perspektiv er kontroversielt, men skrifttro trods alt.

At være jøde ville normalt også betyde stor respekt for Guds Lov. Uanset hvor du kigger i den jødiske verden vil du finde ærbødighed over for Toraen – Guds Lov. Det er ikke en bog med forslag, men med bud, mitzvot.

I Matthæus 5:21 læser vi: “I har hørt, at der er sagt til de gamle: […] Men jeg siger jer:” Sådanne udtalelser ses ud over hele det såkaldt nye testamente som kristne tror er inspireret. Du kan se gentagelser af samme formuleringer i versene 27-28 og versene 31-32.

Ingen jøde ville nogensinde turde tale som Jesus er citeret for om Loven. At sætte sig op om sin egen lov er tæt på blasfemi – i hvert fald stor despekt for Guds Lov.

Det historiske perspektiv
Da jøderne oprindeligt gik i ørkenen i 40 år var det ikke på grund af en manglende GPS som nogle har spøgt med i denne moderne tidsalder. Det var fordi de havde forbrudt sig mod Guds bud. Han gav dem en stærk lektion i adlydelse, og alligevel – som du kan læse i 2. Mosebog 32 – blev den gyldne kalv oprejst. Gud er ikke til at spøge med, og det at stræbe efter at adlyde Loven har været vigtig for alle Jøder lige siden de kom ind i det forjættede land.

I det perspektiv er det nemt at se, at Jesus ikke havde den fornødne respekt for Guds lov til at kunne blive anset for jøde. Hvis han havde levet i dag var han blevet latterliggjort som vantro – og temmelig sikkert som en med et mentalt problem. Enhver som foreslår, at “den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det” (Matthæus 10:39 og andre steder) ville blive bedømt suicidal efter nutidens kriterier.

At nogen kalder sig Guds søn er mindst lige så underligt, og der er mange indikationer på selvophøjelse som ville passe fint på folk med mentale problemer.

Selvom nogle finder dette stødende er jeg nødt til at sige, at det er yderst vanskeligt at tro på udtalelser der er så klart modsigende som dem vi finder i de græske skrifter når de sammenlignes med Guds ord, som vi finder i de hebraiske skrifter. Bare fordi nogen bekender sig som jøde er det ikke noget tegn på at vedkommende også er med i dén kategori. Det er et, blandt flere, dilemmaer som kristne selv må håndtere. De er velkomne til at tro som de vil, men denne tro ændrer ikke ved hans status som vantro i forhold til Toraen.

Leave a Response