Med kristendom skal lov brydes

Det er tankevækkende at høre de kristne reklameslogans, der skulle “sælge” budskabet om kristendommen, for der er mange ting kristne ikke bemærker når de taler om lov.

Tømmerdrengen siger i Lukas 17:16-17 følgende:

Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden da forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

Nu KUNNE nogle, ved overfladisk læsning tro, at dette var et forsvar af Loven i kristendommen, men hvad skuer man derefter i Romerbrevet kapitel 7? Se blot versene 4-6 hvor der står:

Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde, og vi bære frugt for Gud.
For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vore lemmer, så at vi bar frugt til døden.
Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle.

Læs lige de understregede ord. Bemærk Paulus’ holdning, som klart skinner igennem i mange kristnes opfattelse af begrebet lov. Bid dernæst mærke i det jeg har fremhævet med fed tekst.

Det er den største gang antisemitisk vrøvl at ville påstå, at loven skulle fremkalde “syndige lidenskaber”.

Det svarer til at ville påstå, at når Straffeloven nævner en straf for røveri, vold eller mord, så skulle det fremkalde selvsamme forbrydelse.

Det kan IKKE undre, at kristne ikke forstår begrebet lov – og da i hvert fald slet ikke den lov Moses bragte til Israel. Der er meget udenomssnak for at undgå fakta, men det er komplet vanvid at tro kristendommen har noget til fælles med Guds Lov overhovedet.

Tværtimod, faktisk. Guds lov undsiges i alle sammenhænge, og det er en fatal mangel på forståelse at bruge så selvmodsigende ord som det ses i det såkaldte “nye testamente”. Begrebet “nye testamente” skulle frembringe tanken om at de hebraiske skrifter var det “gamle” testamente som en simpel begrebsforvirring med en kolossal effekt for dem som falder for tricket.

I hebraisk tankegang arbejdes der slet ikke med “nyt” eller “gammelt”. Guds Lov er Torahen, og de samlede skrifter er Tanakh. Ikke noget med mere eller mindreværdige tekster i forhold til hinanden. Men derimod en sammenhæng hvor der gerne må stilles spørgsmål til teksterne.

Det er faktisk VIGTIGT at have hjernen med hele vejen. Vi kan læse Loven med en kærlighed til forståelsen af hvad Gud ønsker vi skal gøre, og vi kan læse de velsignelser der netop er forbundet med at HANDLE rigtigt i forhold til denne Lov. Du kan selv læse denne velsignelse her i 5. Mosebog 30 vers 15-20 hvor der står:

Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken.
Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.
Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem,
så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan.
Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve,
og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham!
Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

Så i stedet for at bygge taget først, og dernæst forsøge at løfte dette med vægge før der lægges et fundament, så var det måske en god idé at tage tingene i den RIGTIGE rækkefølge. Loven er EVIG, og er ikke til debat. Men det må være temmelig svært at forstå hvis ikke fundamentet er i orden først.

God weekend til alle bloggens læsere. 🙂

Leave a Response