Debatkulturen på nettet

Som du kan læse herfra: http://www.berlingske.dk/danmark/nettet-goer-debatten-vulgaer, så er der nogle der har tænkt meget over debatkulturen på nettet.

Vi behøver såmænd ikke engang gå på nettet for at finde en manglende demokratisk holdning til debat. Problemet optræder også i forhold til aviser og tekst-tv. Nogle mennesker kan ganske enkelt ikke acceptere uenighed. Det gælder både inden for politik og religion. Vi har ikke den fornødne accept af at vi sagtens kan være uenige uden vi behøver gå til yderligheder.

Det er så ganske sørgeligt at se, for mange vesterlændinge praler gerne af vores kulturelle overlegenhed — vores humanisme fremhæves i hvert fald ofte som grundlaget for demokrati. At vi sætter mennesket, og dets frihed, foran gruppepres. Men er det virkelig sådan? Når alt kommer til alt er vi så parate til at forsvare andre folks ret til at tænke og tro hvad de vil, også selvom det måtte være det diametralt modsatte af vores eget synspunkt?

Her på bloggen er den FRIE meningsudveksling helt klart grundlaget for selve bloggen. Jeg hilser konstruktive kommentarer velkomment. Jeg hilser faktisk også uenigheden velkommen, for jeg har for længst erkendt, at det er ved at udfordre egne meninger og holdninger at vi alle kan lære nye ting.

Jeg arbejder aldrig anonymt. Jeg står ved mine holdninger, og det håber jeg også læserne af denne blog vil gøre. Hvis nogen er uenige eller føler sig udfordrede i forhold til en artikel, så skal de være velkomne til at ytre deres holdning. Lad gerne meningerne være tydelige, men vær også forberedt på at få svar på tiltale.

Jeg siger min mening, og netop i titlen på bloggen — Kristendommens Mangler — ligger en klar erkendelse af at kristendommen IKKE har gjort os spor bedre til at erkende andres ret til en fri mening end andre ideologier. Vi VIL gerne være tolerante, men de færreste formår at arbejde med sig selv på en sådan måde at de får det bedste frem i både sig selv og sine omgivelser.

Mon ikke sandheden ligger i at kristendommen har været missionerende? De fleste kristne grupperinger vil gerne have FLERE medlemmer, og derfor fremhæver de ofte forskelle frem for ligheder. Folk diskuterer gerne afvigende ideologier, men kommer sjældent med grundige forklaringer på hvorfor de egentlig tror som de gør. Det er, for mig, indlysende, fordi de færreste tør stille SPØRGSMÅL ved disse ideologier.

Hver gang noget udfordrer dem bliver de – bevidst eller ubevidst 😉 – bange for, at turde tvivle på deres standpunkt. Videnskabsmænd kunne den slags mennesker aldrig blive for de søger SKRÅSIKRE svar frem for at undersøge om delkonklusionerne holder vand.

Nogle kristne har f.eks. en ungjordskreationistisk tilgang til tingene, hvor mennesket har levet 6.000 år på jorden, og uanset værdierne i kulstof-14 og andre dateringer, så afvises alt ud fra dette perspektiv. Ganske som andre slet ikke tør tænke den tanke at udvikling OG skabelse sagtens kunne fungere sammen.

Der ligger ikke automatisk en afvisning af en skaber bag tanken om at visse ting udvikler sig. Tværtimod.

Se blot på en virus – ikke computervirus, men sygdomsfrembringende vira – for disse MUTERER. Det er også en slags udvikling, for selve mutationen kan f.eks. gøre en virus modstandsdygtig – såkaldt resistent – over for visse typer penicillin…

Den slags ting handler om at vi ikke kan diskutere med folk som insisterer på, at jorden ER flad i deres perspektiv. Du kan vise dem en globus og billeder fra solsystemet, men mentalt er der stadig en blokering hos den slags mennesker.

Det er den slags mennesker som også tyr til anonyme angreb. De har ganske enkelt ikke deres argumentation i orden, og derfor er de nødt til at bruge den manglende argumentationsevne på en anden måde. Det har skabt det virvar af ondskabsfuldheder hvor folk udfylder et kuponhæfte i andres navn (som min far f.eks. har prøvet) eller sender et brev med en pose afføring. Tåbeligheden bag den slags er indlysende, men altså den mindrebemidledes mini-oprør…

Vær velkommen med DIN kommentar.

Leave a Response