Luftfartsdagen — Det store bedrag

Når folk i dag holder fri under titlen “Kristi Himmelfartsdag” (eller i folkemunde: “Kristi Luftfartsdag”), så er der tale om et kæmpe bedrag. Ikke alene fordi det historiske perspektiv i denne Jesus’ eksistens aldrig er blevet bevist, men også fordi der, også i denne sag, er en del antisemitisme i beskrivelsen af begivenhederne op til denne dag. Kristne har nemlig aldrig fornægtet sig selv muligheden for at kaste smuds på jøderne i deres stræben efter at “skabe” deres egen religion.

Matthæus 27:60-66 står der:

og lagde det i den nye grav, som han havde ladet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik. Men Maria Magdalene og den anden Maria var der og sad over for graven.
Næste dag, dagen efter forberedelsesdagen, gik ypperstepræsterne og farisæerne sammen til Pilatus og sagde: »Herre, vi er kommet i tanker om, at denne bedrager, mens han endnu var i live, sagde: Efter tre dage opstår jeg. Befal derfor, at graven skal bevogtes indtil tredjedagen, for at ikke hans disciple skal komme og stjæle ham og sige til folket: Han er opstået fra de døde. For så bliver det sidste bedrageri værre end det første.« Pilatus sagde til dem: »Her har I vagtmandskab. Gå hen og sørg for, at der bliver holdt vagt, så godt I kan.« De gik så hen og sikrede graven med vagter og ved at sætte segl på stenen.

Som så ofte før, så kaster folk omkring sig med påstande, såsom f.eks. historien om Barabbas i forhold til Jesus hvor man påstår, at der blev frigivet en fange på særlig højtider. Den slags er slet ikke historisk kendt. Hvis folk gad undersøge forholdene omkring disse historiske påstande ville mange af disse antisemitiske påstande falde helt til jorden, og kristendommen ville stå som den er – nøgen, ganske som kejserens klæder.

Dén dag er der mulighed for dialog med kristne i stedet for det surmuleri der præger de kristne når andre tillader sig at udfordre deres fordomme.

Leave a Response