Er alle lige “gode”?

Når en kristen siger: “Ingen kan erklære sig bedre end andre. Vi er alle mennesker” så hyler vedkommende ganske som Paulus også gjorde det i de kristne skrifter. I romerbrevet 14:13 skriver Paulus: “Lad os derfor ikke længere dømme hinanden”. Det er, ikke overraskende, i direkte modstrid med matthæusevangeliet 7:17-20 hvor der står: “Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter.”

Hvordan kan du “kende et træ på dets frugter” hvis du ikke skal foretage en vurdering?

Rent metodisk er der en sortering. Når du ser et pæretræ, genkender du lynhurtigt pærerne, men BAGVED ligger der en stor proces. Først ser du noget der står lodret med noget grønt på. Dernæst opdager din hjerne at dette er et træ, og ikke en busk. Når du derefter gransker grenene, opdager du at der er pærer på træet og kan derefter konkludere, at der er tale om et pæretræ.

På samme måde har Gud fra starten af defineret rigtigt vs. forkert med disse ord i 5. Mosebog 30:15-20 hvor der står:

Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken.
Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.
Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem,
så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan.
Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve,
og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

Der vil ALTID være større eller mindre lydhørhed over for Guds ord. Nogle taler meget, men gør intet ved det. Andre taler knap så meget, men er til gengæld mere trofaste. Graden af trofasthed vil altid være SYNLIG for andre. Uanset om det er når vi skriver på en blog, taler i et podcast eller optræder i et videocast, så vil vores overbevisning altid skinne igennem.

Det nytter ikke noget med disse jantelovslignende udfald at gøre alle ens. Det er umuligt, og heldigvis for det. Nogle lærer hurtigt, mens andre lærer lidt langsommere. Men som alt andet kristendommen har rørt ved, så har Guds ord ikke haft særlig meget værdi. Det har været vigtigere at ADSKILLE sig fra det udvalgte folk, og i dén forbindelse er der ingen tvivl: forvirringen er total når du stiller nogle direkte spørgsmål til skrifterne. Meget udenomssnak i stedet for at behandle emnet klart og sobert.

Sådan går det når Guds vej ikke følges, som citeret ovenfor. 🙂

Leave a Response