Den ultimative naivitet

Når jeg læser artiklen “Skal en kristen finde sig i hvad som helst?” på Kristeligt Dagblad online er jeg nødt til at trække lidt på smilebåndet over svar nr. ét.

Spørgsmålet handler om det at vende den anden kind til, og svaret fra forfatter og læge Thomas Teglgaard er præcis så naivt som noget kan blive. Vil denne person dermed påstå, at retssystemet ikke er retfærdigt? Skal forbrydelse ikke straffes? Vil denne læge og forfatter vente på, at hans (af)gud én eller anden dag hævner handlingen UDEN en konsekvens hér og nu?

Det er præcis hér hvor de kristne har det største problem. Loven er noget “ondt” i deres perspektiv, og derfor skal ingen helst omtale noget om at kunne stille KRAV og FORVENTNINGER til sine medmennesker. I denne stræben efter at “leve under nåden” lades alt hvad der bare ligner årsag og effekt fuldkommen i stikken. Det står i direkte modstrid til det vi læser i Skrifterne. Se blot 5. Mosebog 30:15-20 hvor der står:

Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.
Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

Der er ALTID en konsekvens ved at handle forkert, og det må være meget vanskeligt at lære sine medmennesker at opføre sig ordentligt hvis ikke denne helt naturlige sammenhæng står lysende klart.

Så egentlig kunne man godt tro det var en forhånds-“aprilsnar” fra avisen, men desværre er der nok kristne som er præcis så naive at de vil påstå det er det rigtige at vende den anden kind til hver gang. Det forklarer hvorfor det er så svært at finde MOD og KONSEKVENS i mange kristne kredse.

Leave a Response