Da kristne smed de hebraiske skrifter bort

Det er meget vigtigt at forstå de steder hvor kristendommens “grundlægger”, tømrerdrengen Jesus, taler mod jøderne, mod Loven og mod sund fornuft. Sidstnævnte ses især i den såkaldte bjergprædiken du kan finde i Matthæusevangeliet kapitel 5 til 7.

Kristendommen BRØD med Guds Lov. Der kom en ny lov, som apostlene åbenbart kunne tolke som de lystede. Paulus siger f.eks. “Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.” [Galaterbrevet 6:2]. Andetsteds, i Første Korintherbrev kapitel 13 er kærligheden “fuldbyrdelsen” af Loven.

Guds lov vs. menneskets lov
Som så meget andet er mennesker dygtige til at fornægte sandheden. Faktum er, at Gud gav en Lov gennem Torahen, og denne Lov ER perfekt. Den kommer fra Gud. Hvordan kan nogen overhovedet få den tanke at ville fravige Guds lov medmindre de selv er lovBRYDERE?

Kristendommen er en lovLØS religion. Alt falder ind under nåde, og alle påstås ikke at “kunne” overholde betingelserne i Loven fordi Loven ses som noget negativt. Martin Luther erkendte selv på sit dødsleje at han ikke brød sig om Jakobsbrevet der talte om død tro uden gerninger værende værdiløs. Luther var mindst lige så lovBRYDENDE som alle andre teologer som forsøger at snakke sig uden om de fakta der bl.a. viser at de græske og hebraiske skrifter er TO VIDT FORSKELLIGE STØRRELSER.

Uanset ens eget religiøse ståsted så må det erkendes, at den største despekt blev vist da Det Danske Bibelselskab i 1992 lavede en oversættelse af de hebraiske skrifter med et “kristologisk” standpunkt. Selv filologer måtte erkende, at mange oversættelser var i direkte modstrid med originalteksten.

Så når de kristne nu ikke har spor til overs for de hebraiske skrifter kan det ej heller undre, at de bagefter ser alt i et meget entydigt lys. Dette perspektiv er også det vi ser i nutidens krise hvor flere journalister forventer at Israel skal vende den anden kind til når de bliver angrebet. Det stiller kun ét spørgsmål: “Mon vi først forstår det dén dag det er os selv i lille trygge Danmark der bliver udsat for det samme?”

Godt Nytår til alle bloggens læsere.

Leave a Response