Momsfritagelse for genbrugsbutikker?

Nedenstående indlæg skal ses i lyset af følgende to artikler i Kristeligt Dagblad:


Momsfritagelsen har ikke haft den ønskede effekt

Momsfritagelsen for almennyttige foreninger skulle have til formål at gøre det muligt at holde lavere priser på genbrug og samtidig bibringe foreningerne flere midler qva at 20% af omsætningen ikke skulle gå til moms. Fair nok. Dog er der sket det præcis modsatte. Den almennyttige del er skåret fra, herunder at selv værdifulde bøger henvises til den lokale genbrugsstation hvorimod en antikvar slet ikke nyder samme momsfritagelse – til trods for at disse eksempelvis hjælper studerende med at finde billigere bøger.

Prisniveauet har også ændret sig voldsomt. Flere steder er der ikke længere tale om prisforskel mellem private genbrugsshops og de som iklæder sig velgørende status for at sælge varen. Så når prisniveauet er det samme kunne det i stedet være interessant at bemærke, at de foreninger som har placeret sig i dyre lejemål ligger som de har redt. Hvorfor der ydermere skal være sugerør ned i statskassen til den slags må foreningerne selv kunne svare på.

Gennem årene har vi nemlig set mange professionelle grædekoner (læs: generalsekretærer) komme frem med brask og bram for at forsvare deres position på markedet. Lønnen har for deres vedkommende også været et væsentligt aspekt i det arbejde de er gået ind i. Tiden er løbet fra at folk i ledelserne på disse foreninger føler noget egentligt “kald” – det er en karriere. Meget skyldes sikkert at kulturen også har ændret sig fra det velgørende til det rentable som ovenfor beskrevet, og så er det vel meget naturligt at momsfritagelsen også forsvinder?

Leave a Response