Skilsmisseritual?

Folkekirken sejler rundt i sin iver efter at få øget besøgstallene. Seneste skud på stammen er nu sågar forslaget om at lave et “skilsmisseritual”…. Hvad bliver næste forslag? Et ritual for alt? Et ritual for feriens start, og et for feriens afslutning? Vanviddet synes ikke at ville tage nogen ende, og interesserede kan læse mere her: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/290634:Kirke—tro–Skilsmissen-faar-sit-eget-ritual.

I King James versionen står der i Matt. 19:6: “What therefore God hath joined together, let not man put asunder.” I den danske oversættelse: “Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.”

Hvordan dette nogensinde kan harmoneres med de tanker der kommer fra Ribe-kanten kan man kun gisne om, men skrifter er tydeligvis noget man piller ud lidt hist og lidt her. Det med at forstå selve teksten henhører åbenbart ikke mere under pensum for præsteembedet.

Set udefra er det DYBT til grin. 🙂

Leave a Response