Søndagsfri?

Når nu kristne præster har valgt at studere til præst, så kan det godt undre, at biskoppen for Haderslev, Niels Henrik Arendt, nu vil til at foreslå mere søndagsfri…. Læs selv nyheden her: www.kristendom.dk/artikler/2008/kvartal1/ikke_urimeligt_at_praester_oensker_frisoendage.

Først var det uforståeligt at man ville afkræve en højere husleje, selvom præstegårde nogle steder blev udnyttet 90% privat. Dernæst var afspadsering, skæve arbejdstider til debat – hvilket i øvrigt stadig nævnes i biskoppens tirade. Men, man fristes til at spørge: “Er præstegerningen et jobVALG eller et KALD for dem som bliver præster?”

For dem som betaler kirkeskat vil det utvivlsomt være interessant at vide hvad pengene skal gå til, hvis servicen skal sænkes væsentligt for at tilgodese præsternes behov. Faktisk kunne der også spørges til om de skulle have et kursus i at styre sin tid bedre. Alle andre selvstændige kan godt rotere tingene rundt efter fleksible regler.

Hvorfor skulle medlemmerne så nærmest have dårlig samvittighed over at bestille tid til en kirkelig handling?

Folkekirken har meget at tænke over, revidere og bearbejde før det igen kan blive en folkets kirke.

Leave a Response