Samme sprog?

Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden: »Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de: »Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.« Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskene byggede. Så sagde Herren: »Se, de er ét folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.« Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.” (1. Mosebog 11:1-9)


Alle taler rigtig meget om at være ens, tale samme sprog, forstå hinanden, samarbejde på tværs af grænser etc. I det kristne Europa er der rigtig mange som knap kender baggrunden for Babel. Alt skal være identisk. Man må ikke længere være stolt af at være sort. I gamle dage var det tilladt at kalde en person med afrikansk etnicitet for “en neger.” I dag TROR mange at dette skulle være nedladende. Først for nylig blev udtrykket godkendt.

Når Gud SKABTE mennesket med i hvert fald TRE grundtyper på racer [qva Sem, Kam og Jafet som efterkommere af Noa (1. Mosebog kap 10)] så er folk super-nysgerrige om “hvordan man kunne få tre racer børn?” mens det mere åbenlyse spørgsmål om egen etnisk stolthed er blevet noget halv-odiøst…. Hvorfor mon?

Fordi visse personer gerne vil forstå historier uden at TÆNKE. Kristne citerer gerne de hebraiske skrifter, men som mange rabbinere bekræfter kan enhver læse en tekst, men ikke alle kan forstå den. Der er et bogstav i en tekst, der er en mening og sidst – men bestemt ikke mindst – en ånd eller en indstilling bag teksten. Forskellene mellem tekstens BOGSTAV, mening/betydning og ånden/indstillingen bag skal jeg nok behandle senere på ugen….

Leave a Response