Livet: mange valg…

Når vi vandrer gennem livet, foretager vi en masse valg. Vi vælger nogle ting til (takker ja), og vælger andre fra (takker nej). I denne sammenhæng træffer vi så også forkerte valg fra tid til anden. Straks citerer vi “Erare humanum est” – “det er menneskeligt at fejle”…

Bevidste valg

Hvorfor er der nogle som tror på noget guddommeligt? Hvorfor er der nogle som ikke tror på nogen Skaber, og som derved bliver deres egen erstatning for et evt. trosbegreb?

Mange er helhjertede, og – bedst af alt – tolerante i deres “tro” eller “mangel på tro”, men der ses nogle gange en skyttegravskrig mellem teismen og ateismen. Hvorfor?

Historiske perspektiver

Man skal ikke have studeret ret meget historie for at erkende den rolle den katolske kirke har haft i forhold til at underkaste Europa en “kristen” dimension. De fleste har hørt om Reformationen [nej, det er ikke en virus… :-)], men de færreste véd hvad folk som Martin Luther og Calvin stod for.

På præcis samme måde forholder det sig hele vejen gennem historien. De som har hvilet i deres tro har haft let ved at være tolerante overfor dem som ikke har haft samme tro, fordi de i et vist omfang har erkendt at man kan få koen frem til truget, men aldrig tvinge den til at drikke.

Anderledes forholdt det sig f.eks. med den katolske kirke. Folk blev brændt på bålet, torteret m.v. for deres manglende vilje til, på forskellig vis, at erkende den selvbestaltede autoritet som “kirken” mente at besidde.

Vores valg i dag

Historiefornægtere findes i alle afskygninger. Blandt de grimmere findes Holocaust-fornægtere. Blandt de mere almindelige former for historiefornægtelse findes der dem, der straks siger: “Bare fordi nogle har misbrugt kristendommen, betyder det ikke, at kristendommen er fejlagtig“….. Holder dén påstand?

Hvilken dimension vil de kristne erkende? Vil de erkende det, hvis man dagligt viste HVOR deres eget skrift klart prædiker UFRED frem for fred, hvis man viste hvor fejlagtige de kristne skrifter RENT FAKTISK ER i forhold til Guds Lov?

Chancerne er små, for de fleste VIL ikke erkende hvad teksten siger – og flertallet kan ikke, fordi de [såre simpelt] ikke kender deres egne tekster.

Et eksempel – Matthæus 10:34-39 hvor der står:

Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.”

Der er flere lovbrud i ovennævnte:

  • Hvis han skulle opfylde bare ét kriterie for at være Messias, burde han bringe fred og befrielse, men bragte i stedet “sværd” (v. 34)
    Loven sagde klart at man skal ære sin far og sin mor, men han bragte “splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor” (vers 35)
    På samme måde skulle kærligheden til denne jesus være større end kærligheden til familien, også i strid med Loven (vers 37)
    Han opstilte sig selv som idol – “den, der ikke tager sit kors op og følger mig [jesus], er mig ikke værd” (vers 38)
    Værst af alt er det sidste vers, hvor “den der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det” (vers 39)

Kan det undre nogen at selvmords-sekter blandt andet udspringer fra kristendommen med den slags “idealer”? Nej, vel?

Derfor er valget i dag hvorvidt DU vil gøre dit til at forandre status quo? Stil spørgsmål ved alt, og gør det rigtige. Gud har for længst beskrevet det således:

Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.”

Leave a Response