Hvorfor hader mange kristne bogen “Da Vinci Code”?

Mange kristne kan, ganske enkelt, ikke fordrage tanken om at kunne tage fejl…

Dette er såmænd ikke nogen speciel kristen egenskab i sig selv. Dog er det et faktum at mange trosretninger agerer på stærkt forskellige måder ud fra de grundprincipper som former dem. Hvis man f.eks. ser på en konvertit (person som konverterer til en “ny” tro), så vil vedkommende meget ofte være langt mere ortodoks end folk som f.eks. er sjette generation af en bestemt linie af præster, rabbier eller imamer.

Det mest positive jeg kender til, er at jøder lærer at stille spørgsmål til alt. Spørgsmålet – og evnen til at turde stille dem – er jo grundelementet i en grundig forståelse. De som blindt accepterer en påstand alene fordi emnet befinder sig i “troens” domæne ender jo lynhurtigt i samme fælde som det skete under korstogene

På kristendommens område ser man mange som søger et “videnskabeligt” alibi for troen. Andre ville straks opgive, og erkende, at dér hvor videnskaben ikke længere har nogen faste forklaringer, dér tager troen under alle omstændigheder over.

Når det er sagt, og erkendt at evolutionstro er lige så meget tro som en teistisk tro, så må det samtidig erkendes at vi alle har forskellige perspektiver. Den kristne hylder et idealbillede af en utopi med en fejlfri frelser (de kalder ham “Jesus”) som går pletfri gennem tilværelsen. Nogle skaber endda kraftigt anti-semitiske fjendebilleder i umiddelbar tilknytning til den i forvejen ret negative tekst i de græske skrifter som kristne kalder “det nye testamente” [underforstået: nyt = bedre… :-(]…

I dette miljø er der for nylig udkommet en bog med den danske titel “Da Vinci mysteriet”. Den har sandelig taget folk med storm. Nogle er vilde med bogen, andre kan ikke udstå den. Fælles for flertallet er at de slet ikke har læst den – og iblandt disse er der alligevel en stor del som alligevel udtaler sig.

Det er jo hvad man, desværre, kunne forvente. Ikke desto mindre kan du på 152 sider blive klogere om de historiske perspektiver i forhold til bogen ved at kaste et blik på denne bog der kun koster 99,- hvis du køber den fra saxo.com:

Nøglen til Da Vinci Mysteriet kunne måske hjælpe dig med de historiske perspektiver, og give dig fornyet interesse for at komme i gang med selve bogen. ;-)

Denne blog blev grundlagt som et forsøg på – emne for emne – at gennemgå kristendommen, og dens mange fejl. Jeg er selv tidligere kristen, og jeg vil ikke lade enkeltes småborgerlige personfnidder forhindre mig i at give udtryk for mine holdninger til kristendommen. De fejl og mangler troen har vil være roden til dens egen undergang – i hvert fald i åndeligt perspektiv.

Der er mange floskler og gode intentioner, men uden handling kan enhver have nok så gode intentioner. Det giver ingen EFFEKT. Der er ellers stort behov for netop positiv effekt i samfundet i dag, men det kræver handling og en erkendelse af hvor fejlene ligger – såvel i vores private sameksistens med hinanden, men også i de perspektiver som bl.a. kristendommen frembringer, også globalt set.

Denne Blog burde blive ganske læseværdig for de som er parate til at turde undersøge tingene nærmere. De som ønsker at få bekræftet kristendommen bør søge andetsteds. De vil ikke finde det de søger. Ingen kan, som bekendt, finde en neutral vurdering af et emne hvis man alene vil høre glansbillede-lignende rosenrøde historier. Derfor det hedder pro-et-con (for-og-imod)… 😉

Jeg vil ikke påstå at jeg skulle være objektiv [en stor mand har engang sagt, at kun idioter tror de er objektive! ;-)], men jeg vil til gengæld præsentere emnerne så nøgternt og veldokumenteret som muligt. Derfor kan der gå lidt tid mellem enkelte indlæg. Det er fordi grundighed skal sikre kvalitet frem for kvantitet.

God læselyst. 🙂

Leave a Response