Fornyet gennemgang af Torah

Det er en sand fornøjelse påny at gennemgå den Torah jeg gennem en veninde fik fat på, som er 1977-oversættelsen til dansk af daværende overrabiner Bent Melchior. Jeg har i forvejen Jewish Study Bible på engelsk samt en fransk oversættelse, men der er noget ganske særligt ved at kunne læse en tekst på dansk. Selvom jeg de facto er tre-sproget, og forstår såvel engelsk og fransk lige så godt som det danske, så er det alligevel bemærkelsesværdigt, at se hvordan man for hver gang en tekst læses bemærker nye detaljer.

Læs resten

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Når intolerance bliver en livsstil

Vi danskere praler tit af at være et tolerant folkefærd. Mange fortjener ros for at være tolerante, men det er også nødvendigt at rejse det røde flag over for den snigende intolerance der har vist sig i vores samfund. Vi ser tit tolerance som et “luftigt” begreb til festlige lejligheder såsom f.eks. Grundlovsdag. Men lad os lige kigge nærmere på hvad tolerance og intolerance egentlig er for nogle størrelser.

I supermarkedet
Helt nede på gulvplan kan vi se intolerancen blomstre i køen nede i det lokale supermarked. “Jeg har travlt, så derfor kommer JEG først”-mentaliteten. Du har set den. Det har vi alle. Lad os være ærlige: hvis vi havde så travlt skulle vi have handlet en anden dag i stedet for det går ud over den stakkels smilende ekspedient der sikkert er mindst lige så træt af folk som vrisser som de er når en scannerkode ikke lige genkendes.

I trafikken
Vi ser også en intolerance i trafikken. “Hvad i alverden bilder den [censurerede] person sig ind?!”. Vi har alle set de folk som bare SKAL komme først. Ingen plads til at give plads for andre, selvom der er rødt i lyskrydset forude. “Jeg har ret til at køre helt frem, så hvorfor skulle jeg give plads for han/hun kan komme ud fra parkeringspladsen?” Et sørgeligt træk, for ved at holde på vores ret træder vi på andres ret til også at komme hjem til deres familie, venner m.v.

Over for anderledes tænkende
De to dagligdags eksempler kan synes små, men de fortæller en del om mange iblandt os som folkefærd. Vi har igennem en skærpet retorik over for nydanskere fået den spirende intolerance som også viser sig når der diskuteres noget kulturelt fremmed, såsom religiøse vaner.

Hvordan kan det nogensinde blive en sag for andre om naboen spiser frikadeller lavet af kyllingekød eller af svinekød?

Hvordan kan det blive en kilde til større diskussioner om nogle bliver omskåret mens andre ikke gør?

Dybest set kunne det påstås, at vores intolerance bunder i en FRYGT for at anerkende, at det slet ikke er vores domæne. Vi blander os som aldrig før. Naboens kammerat der hjalp med det tag på udestuen så måske lidt FOR rutineret ud i sit arbejde, så det var nok en tømrer der arbejdede i sin fritid?

Vi tænker straks det værste om alt og alle. Det er på høje tid at gøre op med intolerancen i alle sine former. Du kan ikke ændre andres intolerance, men du KAN tage hul på din egen intolerance. Derfor: bryd intolerancens greb, og vis at du godt tør give andre plads til at leve som de ønsker her i livet så længe det ikke påvirker andres liv. Det ville være et rigtig godt første skridt…

God weekend. 🙂

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Forskelle mellem kristendom og jødedom

Der er et websted der har forsøgt sig på at forklare forskelle mellem kristendom og jødedom, og du kan finde det her: http://jesusnet.dk/index.php?special_id=21&svar_id=55.

I artiklen fortæller vedkommende selv, at “Der er en vanskelighed ved at svare på et sådant spørgsmål. For det første kan svaret let blive en fremstilling af egne holdninger som noget positivt og ‘modpartens’ som noget negativt. Så enkel er virkeligheden ikke, og ingen kan være tjent med et sådant svar.” Ironisk nok fortsætter vedkommende med at give en forklaring han selv erkender er netop “kristen”…

Hvorfor denne nysgerrighed over for hvad forskellene er?

Hvad er det personerne vil opnå?

Når du går ned til slagteren og bestiller kalvekoteletter er du vel ikke nysgerrig i forhold til at vide hvad forskellene er mellem kalve- og svinekoteletter, vel? 🙂

Guds Lov står fast. At en tømrer kom med nogle nye ideer og skabte en religion, som i sig selv indeholder mange afvigelser [som jeg i forvejen beskriver på bloggen Kristendommens Mangler] er jo ikke spor interessant hvis nogen virkelig ønsker at undersøge hvad jødedommen handler om.

Du er faktisk bedre hjulpet ved at lave en søgning på ordet Judaism med Google end ved at spørge en kristen. Netop det at vedkommende IKKE er jøde gør jo, at vedkommende er mindre kompetent til at udtale sig objektivt om sagen.

Faktisk er det muligt via iTunes U at få et langt bedre overblik over jødedommen også, for dem som ER interesserede… Underviseren HAR et udgangspunkt, som er jødisk i sin komparative analyse, og han siger det fra starten af. Han har til gengæld gjort en indsats for at FORSØGE at være så objektiv som mulig.

Anyway, var blot lidt overrasket over den slags spørgsmål folk stiller. Det svar du får afhænger meget af det spørgsmål du stiller, og til hvem. 🙂

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

40 år siden OL massakren i München

For 40 år siden blev 11 israelske atleter brutalt myrdet under OL. Det kan du læse mere om her: http://unitedwithisrael.org/minute-for-munich/.

Der er altid tragisk når politik og sport blandes sammen.

Æret være deres minde.

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Danmarks befrielse

I aften har mange iblandt os lys i vinduerne som minde om befrielsen fra tyskernes ondskabsfulde tyranni. En historisk begivenhed hvis lige er svær at finde i historien.

Det BURDE være en glædens dag for alle.

En enkelt politiker ønskede at drage paralleler til palæstinensernes situation i Israel, og den slags gider jeg dårligt nok kommentere. Jeg slettede venskabet i stedet.

Mod dumhed kæmpes der nu engang forgæves.

Jeg har venner der for nylig er flyttet fra Frankrig til Haifa i Israel, og jeg læser talrige rapporter om hvordan palæstinensere opfører sig. Selv stenkast mod jødiske skolebusser er niveauet, åbenbaært.

Beklager, men så længe vold og aggression er våbnene mener jeg ikke der er ret meget grundlag for at diskutere videre. Fred er ikke bare fraværet af krig. Fred er sameksistens, også med dem vi ikke er enige med.

Derfor må folk udgyde deres galde andre steder, for jeg gider ikke spilde et eneste værdifuldt sekund på debatter der ikke fører nogen vegne så længe folk bruger skældsord over for hinanden. Det er smaddersynd for den almindelige palæstinenser som er nødt til at tie fordi vedkommende kan opleve repressallier for at udtale sig, og på dét felt har enhver der bringer fred min fulde respekt.

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Tekstforståelsen i rette perspektiv

Det er nogle gange ganske tragisk at se den måde mange læser Bibelen på. De forsøger, med et perspektiv fra 21. århundrede, at forstå en tekst der er flere tusind år gammel.

Bibelen siger intet om iPads, bandekriminalitet, politik m.v. hvis dette perspektiv bruges. Det handler jo om at forstå selve MENINGEN med teksten før denne rykkes flere århundreder frem i tiden.

Det er fuldkommen glippet for alt for mange.

Selv en fundamental forståelse af de ti bud ville ændre verden vi kender i dag. Politikere ville ikke lyve eller fortie vigtige elementer i deres forklaringer. Bander ville slet ikke eksistere, for de ville jo falde ind under både forbuddet mod at dræbe, snyde, stjæle eller lyve. For snyderi er jo baseret på at hige efter noget som ikke er ens eget.

Så når folk er i tvivl om Bibelen ER moderne, så kunne de jo blot forsøge at læse – og forstå – teksten frem for at søge at bortforklare de elementer de ikke bryder sig om.

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

LovLØShedens paradigme

I en tid hvor alle forsøger at komme med patentløsninger på hvordan ungdomskriminaliteten løses, så er der kun én konklusion der holder. Vi finder den i Ordsprogenes Bog 22:6 hvor der står:

Tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå, selv når han bliver gammel, vil han ikke vige fra den.

Endvidere ser vi i vers 17-19:

Vend øret mod de vises ord og lyt, ret din opmærksomhed mod min kundskab,
for det er dejligt, når du bevarer dem i dit indre, lad dem altid være rede på dine læber;
for at du kan sætte din lid til Herren, gør jeg netop dig bekendt med dem i dag.

Det er yderst vigtigt at forstå at tilskyndelse er at VISE VED SIT EKSEMPEL – ikke bare sige ét og så gøre noget andet.

Vi har fået en generation af mennesker, som tror det nærmest er en samfundsopgave (typisk tror mange det er skolen) at skabe almen dannelse. Spise pænt, tale pænt, gode manerer m.v.

Det kan ikke undre, at resultatet nu viser sig i et samfund hvor alt for mange gør oprør mod den slags. Vi har selv lagt grundstenene for den negative adfærd ved vores mangel på ansvar for egne handlinger.

Så længe dette ikke står krystalklart i vores opmærksomhed bliver det svært nogensinde at ændre kurs.

God weekend til alle.

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Var Jesus jøde?

Det at være jøde indbefatter stor respekt for Guds Lov. Når du ser dig omkring i den jødiske verden vil du opdage, at der er respekt om ToraenGuds lov. Det er ikke en bog med forslag, men bud – mitzvot.

I Matthæus 5:21-22 læser vi: “I har hørt, at der er sagt til de gamle: […] Men jeg siger jer…” Sådanne udtalelser findes overalt i det såkaldte “nye testamente” som kristne mener er inspireret. Du kan se gentagelser i vers 27-28 og 31-32 m.fl.

Ingen jøde ville nogensinde tale på den måde Jesus citeres for at tale om Loven. At sætte sig selv op som en lov for sig selv ville være tæt på blasfemi – i hvert fald viser det stor despekt for Guds Lov.

Det historiske perspektiv
Da jøderne oprindeligt vandrede i ørkenen i 40 år var det ikke fordi de manglede en GPS som nogle sarkastisk har sagt i denne moderne tidsalder. Det var fordi de havde forbrudt sig mod Guds lov. Han gav dem en god lektion i det at adlyde, og alligevel kan vi læse i 2. Mosebog kapitel 32 om guldkalven der blev rejst. Gud lader sig ikke holde for nar, og det har været forrest i alle jøders bevidsthed lige siden de kom ind i det forjættede land, at Loven skal adlydes.

Når tingene ses i dét perspektiv er det ret tydeligt at Jesus ikke havde den fornødne respekt for Guds Lov – og følgelig ville han aldrig kunne anses for at være jøde. Hvis han havde levet i dag ville han være latterliggjort som vantro – og sikkert også indlagt på en mentalinstitution. Enhver der vover at påstå: “den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det” (Matthæus 10:39) ville blive anset for suicidal efter vores målestok.

At kalde sig for Guds søn er lige så underligt, og der er mange antydninger af forhøjet selvcentrering der ville passe på folk med en mental sygdom.

Selvom nogle finder dette stødende, er jeg nødt til at sige, at det kan være svært at tro på udtalelser der går så tydeligt imod fornuft som dem der læses i de græske skrifter når det sammenlignes med Guds ord i de hebraiske skrifter. Uanset om en person erklærer sig for jøde, så betyder det ikke, at vedkommende virkelig er det. Det er et af de dilemmaer som kristne personligt må forholde sig til. De må tro hvad de vil, men denne tro ændrer ikke på hans status som utro i forhold til Toraen.

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

God artikel om Luther og antisemitismen

Jeg fandt i dag en god artikel om Luther og antisemitismen, som du kan læse her: Luther, Antisemitism and Scripture (på engelsk). I artiklen giver Gavin en god indikation af det farlige i Luthers tankegang, som netop senere var medvirkende til senere at give alibi til Holocaust.

Dette enten folk vil erkende det eller ej. Retorik har en konsekvens når folk gennemsyres af tanker som er tolerante mennesker fremmed. Når først en befolkningsgruppe nedgøres er der ikke langt fra negative tanker til negative handlinger. Det er noget kristendommen må forholde sig til, for ét er, at kristendommen påstår sig at udspringe fra jødedommen, men når bruddet er så voldsomt og beskrives så nedladende som det sker i det nye testamente, som de kristne kalder deres græske skrifter, så må det kaldes tankevækkende når intet af det har nogen som helst historisk validitet.

For at noget står i et religiøst skrift gør det jo ikke til den evigtgyldige sandhed, vel?

Dét er nogle af de ting lutheranere bør forholde sig til når de skal se deres skrifter for det de er. Martin Luther blev en antisemit…

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Spammere ødelægger blogningen

Spammere ødelægger blogningen for mange blogejere, og hvis det ikke var for Akismet ville ens indbakker drukne i alt det spam der kommer på ens blogs. En underlig verden vi lever i, og man skulle tro der var blogs der ikke fik opdateret deres blogsoftware, WordPress, for der må jo være steder hvor den slags “bryder igennem” eftersom de bliver ved med at gå til angreb på de samme blogs.

Det er fristende at slå kommentarerne helt fra, men omvendt synes jeg det er sundt for dem som ønsker det at have muligheden for at kunne skrive en kommentar. Dette er savnet her på bloggen, for jeg er naturligvis interesseret i at få lidt feedback på hvorvidt jeg rammer de ting, der også interesserer dig.

En blog er kun så god som dem der læser den synes den er. Med andre ord: hvis det jeg skriver giver dig værdi bliver du en glad læser, men hvis jeg skriver noget bras giver det jo ikke mening. Derfor er feedback velkommen. Akismet skal nok sortere først, og derefter kan jeg sagtens kende forskel på reklamer for potensmidler og en ægte kommentar… 😉

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar