Harry Blunck — alias "Dirty Harry"

 

Fritid

Udover det faglige, som jeg løbende opdaterer, herunder udviklinger i organisation, økonomi og samfund — lokalt og globalt — så har jeg mange interesser der er dyrket gennem årene:

Teater, Billedkunst, Fremmede kulturer, Musik – specielt jazzmusik, hvor jeg aktivt medvirkede i etableringen af Copenhagen Jazzhouse. Min indsats lå mest på PR-mediefronten. Har spillet basun og klarinet. Jazzen udvikler improvisation og kreativitet!

Anmelder faglitteratur og alment orienterende litteratur til fagblad.

Sport: Atletik, Selvforsvar, Cykel – medlem siden 1956 af Cykelklubben ABC.

Organisatorisk arbejde: Tidligere: Aktiv i politik – Næstformand i Super Brugs afdeling. Tidligere formand for afdelingsbestyrelsen i Ringparken, Roskilde (602 lejemål).


Denne side ses bedst med Opera, Epiphany, Konqueror eller andre browsere der overholder W3C-standarderne, og vedligeholdes af Henrik V Blunck og senest opdateret den 1. marts 2013 kl. 18:19

Valid HTML 4.01!