Hvor mange love og § har vi egentlig i Danmark?

Jeg lavede en ganske morsom Google-søgning, fordi jeg blev nysgerrig på hvor mange love vi har her i Danmark. En opgørelse antyder 1437 love, og det kan godt vække en vis undren. De fleste af os ved, at vi har en grundlov. Den blev senest revideret pr. 5. juni 1953, men herudover kan man nævne en hulens masse love.

Hundelov, hegnslov, skattelov, retsplejelov, straffelov, lov om aktiv beskæftigelse, myndighedsloven, lejeloven – og det er kun toppen af isbjerget. Det er velkendt, at selv advokater ikke kender hele lovkomplekset. Alle har deres specialer, og det er der en god grund til.

Det ville ganske enkelt være umuligt at kende al lovgivning, og bestemt også irrelevant for en advokat med speciale i international handelslovgivning at kende alle detaljerne i hegnsloven. Der er naturligvis aspekter, som er del af de første semestre, herunder arveloven, som ingen kan undsige sig, fordi det er en del af det fundament man bygger ovenpå i andre retslige sammenhænge.

Men et sjovt tankeeksperiment er faktisk at tænke over HVORFOR vi har så mange love her i landet?

Har vi BRUG for dem alle? Mon ikke der er love og regler, som kunne saneres? Regeringen har, indrømmet, foreslået, at man skulle indmelde tosset lovgivning, men ingen har egentlig noget overblik over den køreplan, man vil bruge, og det vækker den mistanke, at vi også om et par årtier står med et endnu større lovkompleks, fordi man laver lappeløsninger.

Så længe der ikke er nogen, som virkelig vil gå til bunds, og erkende, at ting skal fjernes når de ikke længere er relevante, så når vi ikke fordi bureaukratiets enestående evne til altid at dække sig ind under, at ‘lovkomplekset er så svært som det er, fordi det skal tage højde for alting’.

Det er et umuligt projekt at få et overblik, så længe der ikke er nogen reel vilje til virkelig at sanere dette kompleks. Det ville være yderst kærkomment hvis man virkelig fik gennemført en afbureaukratisering, for det vil gavne alle borgere i samfundet.

For faktum er, at uvidenhed om en lov ikke fritager for ansvar i forhold til en gældende lovgivning, og her kan man virkelig komme på glatis, hvis man ikke ved, at der er områder hvor man kan komme grundigt på spanden.

Hvad er dine tanker om dette bureaukratiske vanvid?

Rigtig god dag til alle. 🙂

Leave a Response