Når en stat tyr til magtanvendelse

Det er af YDERSTE vigtighed for det fortsatte europæiske samarbejde, at ALLE nationer i de 27 medlemslande forholder sig klart og tydeligt til nødvendig magtanvendelse efter vi så begivenhederne i Katalonien. Vi diskuterer gerne Erdogans demokratiske underskud i Tyrkiet som et forbehold for medlemsforhandlinger ifm optagelsen i EU, og de seneste begivenheder ER chokerende, når man betragter, at Spanien er et EU-medlemsland!

Vi kan ikke – og må aldrig – gå på kompromis med de demokratiske retningslinjer for ALLE lande i EU.

At en talskvinde stiller sig op, og mener, at man kun benyttede den nødvendige magtanvendelse ifm det man helst kalder civil ulydighed efter højesteret havde kendt valghandlingen ulovlig kan IKKE accepteres. Tillad mig at minde om, at Franco-regimet ikke er nær så gammelt som vi får indtryk af, og selvom jeg ikke kender detaljerne i alle de uroligheder der har været efter mange katalonere har ønsket selvstændighed, så markerer 90% for en løsrivelse fra Spanien sig som et ganske overbevisende tal.

Spanien må til forhandlingsbordet, så der opstår nogle vilkår alle kan leve med. Folk skal hverken skubbes ned af trapper – med fare for grov legemsbeskadigelse – eller andre uciviliserede ting i en medlemsnation i EU. Det er simpelthen under lavmålet, og der MÅ ske en tydeliggørelse af, at Spanien må overholde de samme krav som alle andre medlemslande i forhold til de grundlæggende menneskerettigheder alle er født med her i Europa.

God dag herfra til alle.

About the author

Blogger, inspirator i PMI (Positiv Mental Indstilling) som tror på vi sammen er stærkere, hvis vi opfører os anstændigt over for hinanden - uanset hvilke forskelle der måtte være mellem os som mennesker. Tidligere uddannelseskoordinator, og aktiv TR mens jeg fungerede som stationsbetjent heroppe i Kalundborg.
Privat har jeg tre børn i alderen 15-19, som bor sammen med deres mor.