Danske værdier

Der er mange ord man kan kæde på betegnelsen danske værdier. For nogle er de to ord blot manipulation for at skabe en legitimitet for ‘deres’ variant af danskhed. For os andre er det faktisk en positiv betegnelse for en del underliggende ord. Her tænker jeg særligt på

  • åbenhed – imødekommenhed
  • ligestilling – værdighed for alle
  • tolerance – også over for dem vi ikke er enige med
  • hygge
  • solidaritet

Lad os tage begreberne i en hurtig gennemgang:

Åbenhed og imødekommenhed

Vi er grundlæggende et socialt og smilende folk. Vi er nysgerrige når et nyt ægtepar flytter ind i huset, som har været til salg i x antal måneder. Vi er spændte, fordi vi altid håber, at folk møder os med samme imødekommenhed, som vi udviser.

Ligestilling og værdighed for alle

I anno 2016 er det en naturlig dansk værdi, at der er ligeværd mellem kønnene. Faktisk er flere nået så langt, at køn er noget sekundært. Vi er først og fremmest mennesker – og mennesker holder sammen og opfører sig pænt over for hinanden.

Tolerance

Vi respekterer forskellighed – og at vi ikke er enige med alle om alt. Det er så pokkers vigtigt for at bevare sammenhængskraften, at vi KAN leve med om naboen er mormon eller medlem af en sekt. Vi skal ikke blande os i andres privatliv, så længe de opfører sig pænt og ikke begår ulovligheder. Så kan folk gøre præcis som de har lyst til, fordi vores tolerance naturligt medfører accept af forskellighed.

Hygge

Danskerne er kendte for hyggen. Der findes ikke samme ord på andre sprog. Nogle har joket med, at danskerne ofte fylder i halsen når de hygger. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, men hygge er i hvert fald et godt tegn på, at vi er i harmoni med vore medmennesker.

Solidaritet

Vi holder sammen når det virkelig gælder. Vi gjorde det under 2. verdenskrig – og vi gør det, når naboen mister sit job når virksomheden outsourcer sine jobs.

Alt i alt var det blot nogle tanker om danske værdier.

Kommentar-feltet bider ikke, så hvad er DINE tanker om danske værdier?

About the author

Blogger, inspirator i PMI (Positiv Mental Indstilling) som tror på vi sammen er stærkere, hvis vi opfører os anstændigt over for hinanden - uanset hvilke forskelle der måtte være mellem os som mennesker. Tidligere uddannelseskoordinator, og var aktiv TR mens jeg fungerede som stationsbetjent ved DSB heroppe i Kalundborg.
Privat har jeg tre børn i alderen 15-19, som bor sammen med deres mor.